Vad kul att du är intresserad av Packbridge!

Tillsammans skapar vi framtidens förpackningar

Som medlem erbjuds du en plats i ett aktivt nätverk med tätt återkommande tillfällen för personliga möten. Du och ditt företag får del i forsknings- och utvecklingsprojekt, exklusiv tillgång till rapporter och statistik, inbjudningar till nätverksaktiviteter, konferenser och seminarier, och möjlighet att exponera företagets varumärke vid konferenser, mässor och i andra marknadsförande sammanhang.

Nätverk

Bygg upp ditt nätverk och skapa dig nya kontakter.

Möten

Ta del av våra möten och träffa folk inom hela ekosystemet kring förpackningar.

Kompetens

Deltag i våra events och öka din eller din organisations kompetens inom förpackningsområdet.

Medlemskap

Vi vill tillsammans med dig göra Packbridge till en av världens ledande arenor för forskning, innovation, entreprenörskap och företagande inom förpackningsområdet. Detta genom att delta i arbetet med att stärka nätverken och affärsmöjligheterna, attrahera talanger, driva på nya utbildningar, initiera ny forskning, delta i spännande internationella samarbeten och därigenom stärka branschens tillväxt.
Våra medlemmar

Våra medlemmar representerar hela industrin, både stora etablerade företag och små växande. Vi har också medlemmar från hela värdekedjan kring industrin. I detta förpackningens ekosystem har vi leverantörer till industrin såväl som användare av förpackningar och en mängd företag med olika kopplingar till industrin.

Idag är vi omkring 230 medlemmar och du kan söka på alla av dem i vår medlemsbas. Tveka inte att bli medlem, du blir en del av ett mycket livskraftigt kluster med ett intensivt nätverkande. Medlemskapet får du mot en årsavgift, som varierar beroende på hur stort ditt företag är.

Frågor om medlemskap?

Om du fortfarande inte har svar på alla dina frågor är du välkommen att kontakta oss när som helst.

Uppsägning av medlemskap

Medlem som önskar gå ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma. Medlemskapet upphör vid utgången av det år då uppsägningen av medlemskapet äger rum.