Contact LT UAB (tidigare Svenska Handelscentrum) arbetar med affärskontakter mellan litauiska och svenska företag, men också med andra länder – Danmark, Tyskland, Schweiz, Norge, Lettland, Estland.

Det är ofta en utmaning att hitta rätt affärskontakter i respektive land men Contact LT har, genom Rima Ingstad, vd, många års erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller både import och export och ett gediget kontaktnätt över hela Litauen.

Kontakta henne gärna om du vill hitta affärspartner i Litauen eller hela Baltikum. Sedan 2008 representerar Contact LT Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Litauen.
http://www.contactlt.lt/