Digital kompetens i Styrelse och Ledning

Syftet är att erbjuda företag en utbildning inom temat digital försäljning och marknadsföring. Projektet och utbildningen ska bidra till en större förståelse för företag, om hur de bryter ner och erhålla en komplett bild av det digitala landskapet, samt förstå hur de kan implementera en tydlig digital strategi.

 

Många små och medelstora företag saknar digital kompetens för att på bästa möjliga sätt nyttja digitaliseringens kraft för att möjliggöra för tillväxt, effektivitet, nya marknader och fler anställda. Analyser pekar på en brist på olika nivåer i företagen och även i styrelse. Packbridge AB i samarbete med Region Skåne har av Tillväxtverket blivit beviljade medel för att driva ett projekt vid namn Digital Kompetens i Styrelse och Ledning. Projektet är ett av flera projekt som bedrivs i Sverige med samma inriktning.  

Syftet med projektet är att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag i Skåne genom att säkerställa kompetensen inom digitalisering på lednings- och styrelsenivå. Ett annat syfte är att testa nya metoder för hur man kan stärka små och medelstora företags tillväxt genom digitaliseringsprocesser. I detta fall en metod där ett digitalt verktyg används för att analysera och prioritera digitaliseringsbehovet hos ett företag. Detta verktyg, tillsammans med arbetsprocessen, har validerats via forskning för bästa resultat. Fokus för digitaliseringsinsatsen ska ha tyngdpunkt i försäljning och marknadsföring.

Under ett seminarium den 17 april i Malmö får ni möjlighet att använda Digital Scorecard för att utvärdera era digitala processer och se över er egen strategi för tillväxt. Seminariet bygger på ett framgångsrikt program som används inom internationella MBA-programmet vid Lunds universitet och ni får möjlighet att träffa experter med lång erfarenhet av att hjälpa företag utveckla sina digitala marknads- och försäljningsprocesser.

Seminarium

Projektpartners

Projektfinansiär

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många. Därför är det Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika.

www.tillväxtverket.se