Exportprojekt hjälper företag att växa internationellt

Packbridge driver projektet Grow International Southern Sweden för att hjälpa små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att göra affärer utomlands. Vi erbjuder företagen behovsanpassad kompetensutveckling inom exportrelaterade områden, individuell coachning samt möjlighet att delta i internationella aktiviteter.

Projektet, som startade under hösten 2015, löper under tre år och är uppdelat i tre omgångar.

Så här går det till:

1. Vi börjar med att göra en behovsanalys av företagets nuvarande kompetens kontra önskemål att expandera internationellt.

2. Därefter får deltagarna en företagsanpassad exportkompetensutveckling i form av workshops och seminarier. De kan exempelvis handla om marknadsförutsättningar och affärskultur, affärsplan och exportprocess, val av försäljningskanal och juridiska frågeställningar.

3. Vidare får deltagarna anpassat stöd av mentorer och individuell coachning på plats hos respektive företag. I projektet ingår även en internationell aktivitet enligt önskemål, t ex en mässa eller ett studiebesök där man får möjlighet att träffa potentiella kunder och samarbetspartners.

Vem kan delta?

Vi vänder oss till företag i Skåne och Blekinge, inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri, som har max 250 anställda med en total omsättning under 50 miljoner EUR samt en balansomslutning på max 43 miljoner EUR per år.

Vad kostar det?

Projektet genomförs med finansiellt stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Deltagarna betalar en subventionerad avgift på 5 000 kr (upp till 5 anställda) eller 10 000 kr (fler än 5 anställda).

Anmälan & kontakt

Företag som är intresserade att delta är välkomna att ta kontakt med oss!

Felix Helander
Projektledare
felix@packbridge.se
Tel: +46 73 408 75 90