Packbridge är ett internationellt förpackningskluster, delvis finansierat av Region Skåne och etablerat 2011. Vi är ett neutralt och ideellt nätverk som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare och innovatörer. Vi tror på hållbarhet och samarbete. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i att dela kunskap.

För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga gå ta ett extra steg, utmana de befintliga, träffa nya människor och vara öppen för nya idéer. Det bästa sättet att driva kreativitet och nytänk är att koppla ihop människor med olika kunskaper och synsätt.

Packbridge skapar mötesplatser och ger sina medlemmar möjlighet att tänka i nya banor, utmana sig själva och utveckla sig för framtiden.

Packbridge har sitt huvudkontor i Malmö och verksamheten drivs huvudsakligen utifrån Skåne, där forskning, innovation och kommunikation finns samt etablerade kluster inom livsmedel, läkemedel och flera andra relevanta industrier. Packbridge har också verksamhet nationellt och internationellt och ett väl utvecklat kontaktnät i Sverige liksom över hela världen. I länder som Japan, Kina och Sydkorea har vi MoU-avtal med flera organisationer och företag. Packbridge har tilldelats ett bronscertifikat i ”cluster management excellence” från European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA.

Packbridge är en organisation med ett fåtal anställda som uträttar väldigt mycket. Våra många aktiviteter involverar flera av våra många medlemmar och andra utomstående organisationer.