Packbridge

Packbridge är ett internationell förpackningskluster som etablerats under 2010. Vi är en neutralt och ideellt nätverk som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare och innovatörer. Vi tror på hållbarhet och samarbete. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i att dela kunskap.

För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga gå ta ett extra steg, utmana de befintliga, träffa nya människor och vara öppen för nya idéer. Det bästa sättet att driva kreativitet och nytänk är att koppla ihop människor med olika kunskaper och synsätt.

Packbridge skapar mötesplatser som ger dig möjlighet att tänka i nya banor, utmana dig själv och utveckla dig för framtiden. Ta med din kunskap och vi kan tillsammans skapa framtidens innovationer. Bli medlem i Packbridge!

Packbridge har sitt huvudkontor i sydvästra Skåne där också forskning, innovation och kommunikation finns samt etablerade kluster inom livsmedel, läkemedel och flera andra relevanta industrier. Packbridge har internationella ambitioner och ett väl utvecklat kontaktnät över hela världen. I länder som Japan, Kina och Sydkorea har vi MoU-avtal med flera organisationer och företag. Packbridge har tilldelats en brons certifiering i cluster management excellence från European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA.

Packbridge erbjuder medlemmarna en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Våra återkommande aktivitet , samlar alltid många deltagare. Vi arrangerar Top Packaging Summit by Packbridge en årligen återkommande, internationell förpackningskonferens på toppnivå. Packbridge Research Forum är ett annat av våra större evenemang, en dag där den akademiska världen i Norden redovisar sin förpackningsforskning. För att få djupare diskussioner och dra nytta av den stora bredd av kompetenser som finns inom Packbridge nätverk driver packbridge olika nationella och internationella projekt.