Glöm inte att boka en plats på Packbridge Research Forum 2015 den 7 maj. Platsen är Lund och Medicon Village. Denna årliga konferens kommer att ge en bild av vad som händer kring förpackningsrelaterad forskning på universitet och forskningscentra runt omkring. Vi kommer att få höra om nya förpackningsmaterial om förpackningens roll mot ett hållbart samhälle och mycket mer. Talare från LTH, SLU och Chalmers är klara men också från finska VTT och danska DTI. Ett fullständigt program kommer inom kort.

Precis som vid tidigare Research Forum har du möjlighet att anmäla ditt företag som utställare. Vi arrangerar en bordsutställning utanför konferenslokalen. Förra gången kom 150 personer för att lyssna på föredragen, så det finns all anledning att vara med även som utställare. Är du medlem i Packbridge har du naturligtvis ett lägre pris för att vara med.

I utställarplatsen ingår:

  • En monterplats med 2,5 m i bredd och 2 m i djup med tillhörande ståbord.
  • God exponering på Packbridge Research Forum hemsida, i våra nyhetsbrev och övriga kommunikativa kanaler.
  • Framdragen el och wifi.
  • Deltagaravgiften för två personer till hela konferensen.

Pris för medlemmar: 4 900 SEK

Pris för icke-medlemmar: 6 900 SEK

Kontakta Olof Nyström på Packbridge så ger han dig mer information. Du når honom via olof@packbridge.se.