Istället var det diskussioner om revolutionerande förpackningsmaterial som leddes av Food Valley i den lilla staden Ede, Nederländerna. Food Valley är en nederländsk nätverksorganisation kring livsmedelsindustrin. De främjar innovation och stöder sina medlemmar med utbildningsprogram, nätverk och konferenser.

Förra veckan, den 7:e december, höll de en heldagskonferens med fokus på livsmedelsförpackningar och talare från hela spektrumet av förpackningsindustrin. Morgonen inleddes med en session på temat robotik och automation. Denna session leddes av European Packaging Gallery, en nystartat nederländskt förpackningskluster.

Resten av dagen innehöll en inspirerande blandning av trendobservationer, internationella perspektiv, en inblick i de akademiska möjligheterna, flera intressanta fall samt en presentation från Packbridges Felix Helander.

”Vi fick möjlighet att prata om nytt förpackningsmaterial under rubriken Revolutionary Packaging. Jag hade ganska mycket intresse kring material från våra medlemmar som jag introducerade,” berättar Felix.

Packbridge har haft god kontakt med Food Valley de senaste åren och har nu tagit ytterligare steg för att fördjupa samarbetet, något som skulle kunna gagna båda klustrens medlemmar.

Instead it was discussions about revolutionary packaging materials led by Food Valley in small town Ede, the Netherlands. Food Valley is a Dutch network organization around the food industry. They are promoting innovation and supporting their members with training programs, networking and conferences.

Last week, on December 7th, they had a full day conference focused on food packaging with speakers from around the world of packaging. The morning started with a Breakfast Session on the robotics and automation theme. This session was headed by European Packaging Gallery, a recently started Dutch packaging cluster organization.

The day that followed contained an inspiring mixture of trend observations, international outlooks, the academic view, several interesting cases and a presentation from Packbridge’s Felix Helander.

”We had the opportunity to talk about new packaging material under the headline Revolutionary Packaging. I had quite a lot of interest around the materials from our members that I introduced,” says Felix.

Packbridge has had good contact with Food Valley in recent years and has taken further steps to develop our cooperation, which could benefit members of both clusters.