Öppen innovation är ett begrepp som det talas mycket om i dag. Många är nyfikna och kanske beredda att testa begreppet, men ändå fler är försiktigt misstänksamma. Steg för steg går dock utvecklingen mot allt mer inhämtande av information från aktörer utanför de egna väggarna, och allt mer samarbeten skapas.

När Iggesund Paperboard kom i kontakt med öppen innovation för två år sedan väcktes intresset och som ett första steg testar man nu en utmaning på CrowdSPRING, en designersida med fjorton tusen designers från hela världen anslutna. Framgången blev omedelbar.

2013 var Staffan Sjöberg, Public Relations Manager, på Iggesund Paperboard, på Top Packaging Summit by Packbridge i Lund. Bland alla talare fanns Mike Samson som står bakom crowdsourcingföretaget CrowdSPRING med basen i USA. Man har närmare etthundrasjuttio tusen designers som nås av de utmaningar som läggs ut på sajten.

– Jag gillade Mikes presentation och möjligheterna med öppen innovation och hans företag och började tänka kreativt på en utmaning att lägga ut, berättar Staffan Sjöberg.

När han tog upp sina tankar tillbaka på jobbet var det ingen som gjorde vågen. Tanken var att utmana alla dessa designers att förbättra existerande konsumentförpackningar och samtidigt påverka miljöeffekterna positivt. Men, det var ett nytt sätt att arbeta på som ingen gjort tidigare, och projektet hamnade i frysboxen.

– Jag utgick från att vi varje dag ser exempel på förpackningar som skulle kunna förbättras genom ett bättre materialval och en bättre design och ville ge designers över hela världen möjlighet att bidra med tankar och idéer på förpackningslösningar som är baserade på glas, plast eller metall men som skulle kunna vara av kartong i stället.

Nyligen fiskade man upp tankarna ur frysboxen, lät dem töa och insåg att det trots allt var en intressant tanke och för ett par veckor sedan lades utmaningen ut på CrowdSPRING och responsen blev oväntat stark. När detta skrivs har etthundratjugofyra nya designs publicerats i projektets galleri, och förmodligen är det fler nu.

Staffan Sjöberg understryker att det här inte är ett sätt för Iggesund att på ett billigt sätt hitta nya applikationer för kartongmaterial.

– Avsikten är att få en bild av hur globala designers som en kollektiv grupp menar att de kan styra förpackningsutvecklingen mot en mer hållbar inriktning, säger han.

– Vi kommer inte att kräva några kommersiella rättigheter för de idéer som kommer in. Vi vill publicera idéerna och kanske skapa några av dem som dummies, men vi är inte ute efter att exploatera dem kommersiellt.

För CrowdSPRING är det här samarbetet ett ovanligt projekt. Normalt används deras tjänster när någon vill ha ett brett urval av designs att välja mellan, till ett bra pris och snabbt. Det här är något annat, och även Mike Samson är spänd på det slutliga resultatet. Att deltagandet på Top Packaging Summit by Packbridge ledde fram till detta oväntade samarbete gav mersmak, och Mike har uttryckt intresse av att komma tillbaka till konferensen.

För Iggesund har det dessutom haft en oväntad bieffekt då projektet blivit ordentligt omskrivet i främst fackpressen i många länder samt att man fått inbjudningar till andra förpackningskonferenser men då för att vara med som talare.

Utmaningen är öppen fram till den 2 mars. En jury kommer sedan att utse de tre bästa bidragen, är var och en belönas med ettusen femhundra dollar.

Detta samarbete är ett utmärkt bevis hur Packbridge olika arrangemang kopplar ihop folk och företag, inte bara på hemmaplan utan även globalt. Indirekt har Iggesund här kopplats ihop med etthundrasextioåtta tusen designers. Inte illa.