I förra veckan bjöd de tre industriella nätverken PackbridgeLivsmedelsakademin och Mobile Heights in till en tvärindustriell workshop.
Syftet var att kring matsvinns problematiken och projektet ”Dynahmat”, (som handlar om att utveckla ett dynamiskt vis att visa bäst-före-datum för livsmedel) utveckla idéer över alla gränser.

I förra veckan bjöd de tre industriella nätverken Packbridge, Livsmedelsakademin och Mobile Heights in till en tvärindustriell workshop. Syftat var att kring matsvinns problematiken och projektet ”Dynahmat”, (som handlar om att utveckla ett dynamiskt vis att visa bärst-före-datum för livsmedel) utveckla idéer över alla gränser.

Vi samlades i Lund, ett fyrtiotal kreativa representanter från förpacknings- och livsmedelsindustrierna samt från industrierna kring mobil telefoni. Det visade sig vara en dynamisk blandning som formerade sig till fem grupper där diskussionens vågor slog höga.

Det mesta av värdekedjan täcktes in. Vi diskuterade konsumentbeteende och -förväntningar, möjliga tekniska lösningar på problemet och givetvis affärsaspekten av det hela. Det är viktigt att bygga ett business case som involverar hela värdekedjan. Är inte alla inkluderade så kan en lösning bli svår att implementera.

Många intressanta och tänkvärda idéer kom fram. Jag tror att de flesta deltagare gick hem med nya perspektiv och idéer. Och inte minst med några nya visitkort i fickan.