På Packbridge digitala verktyg för öppen innovation har vi sedan en tid lagt ut en utmaning som handlar om tillgänglighet till innehållet i en förpackning. Vi kallar den ”Please Release Me”. Du hittar den på letsopenup.se.

Vi har väl alla upplevt att det kan vara svårt att öppna förpackningar, det kan handla om blisterförpackningar, glasburkar, konservburkar och förpackningar med små skruvförslutningar, för att bara nämna några exempel. Problemet är långt ifrån nytt, i princip sedan den moderna konsumentförpackningen föddes i mitten av 1900-talet, har konsumenterna klagat på öppningsbarheten. Det är samtidigt ett mycket komplext problem där många faktorer spelar in, och en universallösning finns knappast. Smarta lösningar finns det dock och det borde finnas fler av dem. Det är detta den nya utmaningen handlar om. En belöning på 400 euro finns att hämta för den idé vi tycker är bäst, och vinnaren tillkännages i samband med Packbridge efter 3 den 26 februari.

Denna eftermiddag kommer fyra kunniga föredragshållare att ge innehåll åt Please Release Me och ge sin syn på tillgänglighet. På plats kommer Helle Antvorskov från Teknologisk Institut i Danmark att finnas för att ge en överblick över problemområdet och vad som görs för närvarande. Vi kommer också att få lyssna till Sara Norman från SIS som berättar om de standarder som är på väg när det gäller öppningsbarhet. Giana Lorenzi är Phd-student på LTH och forskare inom läkemedelsförpackningar och hon ger sin syn på detta område, där inte minst barnsäkerhet kombinerat med öppningsbarhet för äldre, är en utmaning. Från Scandiflex kommer Lars Vestergaard och ger en bild av hur ett förpackningsföretag arbetar för att skapa bättre lösningar.

Med andra ord, det är bara att öppna kalendern (vilket inte borde vara så svårt), och skriva in den 26 februari. Klockan 14.30 finns kaffet framdukat i Medborgarhuset i Eslöv, och klockan 15.00 kör vi igång för att avsluta klockan 17.00. Därefter serveras en lätt måltid. Eslövs kommun är sponsor.

Uppe i norr, hos Packbridge North i Sundsvall, kommer det som vanligt att finnas en möjlighet att samlas för att ta del av live streamen på storbildsskärm.

Anmäl dig till Olof Nyström via olof@packbridge.se.