Packbridge brofundament byggs

Packbridge presenteras för första gången på Scanpack 2009 (alt. TrendPack i Lund)

Medlemsantalet växer snabbt

Efter knappt ett år passerar Packbridge 100 i medlemsanatal och efter 3 år 200!

Packbridge Research Forum inleds med fokus på material

Industri och akademi inom förpackningsrelaterad forskning möts för första gången på Packbridge Research Forum i Kista november 2011.

Packbridge internationella exponering ökar

Ökande antal medlemmar och intressenter från olika håll i världen innebär att Packbridge växlar från svenska till engelska i alla seminarier.

Seminarieverksamheten introduceras

Packbridge etableras 2010 och en regelbunden seminarieverksamhet tar sin början.

Streaming blir standard

Medlemmar ansluter sig från hela Sverige och Packbridge börjar från 2011 att streama seminarierna för att nå alla.

Internationella samarbetsavtal skrivs

Samarbetsavtal tecknas med nyckelaktörer och kompetenscentra i olika delar av världen.

OpenUp lanseras

En plattform för öppen innovation av livsmedelsförpackningar lanseras i oktober 2013. Projektet genomförs tillsammans med Livsmedelsakademin och delfinansieras av Tillväxtverket.

Marknaden presenteras i regelbundna rapporter

Packbridge levererar första rapporten om förpackningsmarknaden hösten 2010.

Top Packaging Summit by Packbridge har premiär i oktober 2011

Packbridge första internationella konferens hålls i Malmö oktober 2011.

Packbridge bidrar till start av Yrkeshögskola i Förpackningsteknik

Kompetensförsörjning är essentiell för all industri. Inom förpackningsområdet identifieras luckor i utbildningshänseende, som Packbridge bidrar till att fylla.