Intresset för PopPack är mycket stort i Japan. Här är teamen från PopPack LLC och PopPack Japan samlade: Från vänster till höger ses Jiro Noda, Consulting Engineer, Mitsuhiro Sumimoto, Consulting Engineer, William Perell (i mitten), President and founder, Cheryl Harrison, Marketing Director och Toshio Arita, Senior Chief Consultant.

PopPack är namnet på det vinnande bidraget i Packbridge Award. Det vinnande bidraget är utvecklat i Kaliforninen, USA. Bakom tekniken, och företaget, finns William Perell, som via en länk från Japan, där intresset för den här lösningen är mycket stor, uttryckte sin glädje över att hans bidrag vunnit Packbridge Award. Han hoppades dessutom att europeisk förpackningsindustri ska ta hans öppningslösning till sig. Tävlingen gick denna gång ut på att presentera smarta lösningar på lättöppnade förpackningar.

Att det till och från kan vara svårt att komma åt innehållet i förpackningar är ett välkänt faktum. Ända sedan självbetjäningsbutikerna gjorde debut för ett sjuttiotal år sedan och den moderna konsumentförpackningen såg dagens ljus, har öppningsbarheten varit ett diskussionsämne. Det är en komplex fråga med tanke på den variation av förpackningar och förpackningsmaterial som finns på marknaden, men tankar och lösningar finns. Det framkom inte minst när Packbridge lade ut en utmaning i OpenUp, en digital plattform för öppen innovation, på temat ”Please Release Me”. Bakom OpenUp finns de båda klusternätverken Packbridge och Livsmedelsakademin och i samband med ett seminarium, Packbridge efter 3, i Eslöv, på samma tema som utmaningen, delades ett förstapris och två hederspris ut till de bästa bidragen.

William Perells lösning går att applicera på flera förpackningstyper men i första steget är det flexibla förpackningar, till exempel olika påsförpackningar, som är målgruppen. PopPacks teknik bygger på en ”bubbla in en försegling” och är lätt att förstå för användaren. Vid ett lätt tryck på bubblan brister den och förpackningen kan öppnas utan motstånd. Det kan nästan jämföras med så kallade ”bubbelplast” och namnet kommer från det poppande ljud som uppstår. Förpackningarna kan också återförslutas vilket är viktigt om det är livsmedel som är packade, inte minst med tanke på den pågående diskussionen om livsmedelsspill, där förpackningar spelar en viktig roll för att hålla spillet nere. PopPack har patent som innebär att man täcker cirka sjuttio procent av världens befolkning.

Så här sa juryn om det vinnande bidraget:

Vinnaren uttrycker med sin idé ett kreativt, nytt sätt att öppna flexibla förpackningar med ett enkelt tryck på den. När PopPacks bubbla utsätts för tryckt ser luften i den till att förpackningens försegling bryts. Detta gör det enkelt för användaren att öppna den utan att riva, dra eller använda verktyg. Totalt sett är detta en smart lösning som garanterar att innehållet är färskt, väl förseglat och inte har manipulerats, samtidigt som den är lätt att öppna och återförsluta.

Hederspriserna gick till innovatören Hans Hedlund för hans lösning som kallas “ett hål som inte är ett hål” och som också kan användas på många förpackningstyper, samt till Nathalie Agnekil och Anna Lindow på Broby Grafiska i Sunne för ”Lättöppnade förpackningar bör vara en självklarhet – vi har lösningen på några vanliga problem”.

Samtliga pristagare kommer att finnas på plats på Packbridge Reserach Forum på Medicon Village i Lund den 7 maj.