Öppen innovation handlar om att engagera andra, men hur ska du göra för att lyckas övertyga deltagare till att bidra? Vad gör det intressant att delta? Johan Mårtensson och Amanda Magnusson på OpenUp reder ut begreppen.

Det finns en mängd olika sätt att få individer till att självmant vilja delta i öppna innovationsprocesser. Vilket tillvägagångssätt som ger bäst resultat skiljer sig åt från fall till fall. Det är därför viktigt att tänka igenom vad du ber om, varför du gör det och vem du frågar, och utforma incitament därefter. Inte sällan kan du behöva kombinera ett antal olika incitament för att motivera deltagare till att bidra.

Inre motivation är kopplad till själva uppgiften som ska utföras. Deltagarna kan exempelvis motiveras till att bidra eftersom de tycker att det är kul, de drivs av nyfikenhet och intresse, de vill göra sin röst hörd, lära sig saker, själva utvecklas och göra nytta.

Yttre motivation är inte direkt kopplad till själva uppgiften som ska utföras, utan är incitament som deltagarna kan få ta del av till följd av att de utför uppgiften. Det kan exempelvis handla om att de bästa idéerna belönas med ett pris och/eller uppmärksammas, så att deltagaren därigenom får ökad status och erkännande. Andra motivatorer kan vara löften om affärer och samarbete, möjlighet till sysselsättning eller utveckling av sitt kontaktnät. Det är dock viktigt att man är tydlig i urvalsprocessen om vem som förtjänar och inte förtjänar de utlovade incitamenten. Om man vill skapa en co-creation-process, det vill säga att deltagarna bygger vidare på varandras idéer, kan en möjlighet vara mikro-belöningar, vilket innebär att alla som på något sätt bidragit får ta del av den utlovade belöningen.

Risker med yttre motivation
Yttre motivatorer är inte helt oproblematiska. Till exempel kan löften om incitament kopplade till pengar leda till att människor börjar ”snåla” med information, eftersom man börjar värdera hur mycket ens insats är värd, jämfört med vad man får. Det finns även studier som visar att sådana belöningar kan hämma kreativiteten. Flera goda exempel på öppen innovation, så som Wikipedia och Linux, har skapats av användare som till största delen drivs av inre motivation. Det är även tydligt att människor har en större benägenhet att utan egen vinning bidra med sin kunskap kring frågor som är av social karaktär – ”for the greater good”.

Bygg förtroende och var tydlig
Minst lika viktigt som att fundera igenom vad som motiverar individer är att beakta vad som kan hämma individer från att delta i en öppen innovationsprocess. Ofta kan avsaknaden av kontroll vara den begränsande faktorn. Deltagaren kan börja ifrågasätta både dig och själva processen, med frågor som ”Kan jag lita på dig?”, ”Vad händer med mitt bidrag?” och ”Vad är egentligen syftet?”. Det är därmed viktigt att ingjuta förtroende och vara tydlig med dina förväntningar och avsikter, samt i så stor mån som möjligt låta bidragsgivarna behålla viss kontroll. Det är även viktigt att den tid och kraft det tar att bidra, vägs upp mot vad deltagaren får ut av att bidra.

Bekräfta deltagarna
Tänk på den öppna innovationsprocessen som ett samtal, där du hela tiden måste bekräfta deltagarna och ge dem feedback för att processen ska uppfattas som en dialog. Det optimala är att både du och alla som deltar ska känna sig som vinnare när processen är avslutad.

Redo att göra ett försök? Skapa ett konto och logga in på OpenUp (www.letsopenup.se). Behöver du hjälp på vägen, tveka inte att kontakta OpenUp-gänget via johan@packbridge.se.