Det finns fortfarande några platser kvar till en branchöverskridande workshop i Lund den 18 mars, 13.00 – 16.30.

Packbridge bjuder tillsammans med Mobile Heights och Livsmedelsakademin in till en workshop kring framtidens livsmedelsförpackningar. Tanken är att nya bra idéer kommer när vi träffas över de industriella gränserna.

Vi samlas den 18 mars på Mobile Heights Center i Lund för diskussioner under en halvdag kring livsmedelsförpackningar och med matsvinns-problematiken i fokus. Ett problem som förpackningen skulle kunna hjälpa till att lösa. Möjliga lösningar finns i nya material och återförslutningslösningar med mera, men också i bättre bäst-före markeringar och andra tekniska lösningar.

För anmälan och mer information kontakta Felix Helander på felix@packbridge.se.