Många papper för tryck och förpackningar innehåller idag optiska vitgivare, på engelska kallade Optical Brightening Agents (OBA). De finns där för att förstärka intrycket av papper och förbättra trycket. Samtidigt är det här en utmaning för färgstyrning av trycket. Nya standarder har tagits fram för att hjälpa till att styra och kommunicera färg på denna typ av papper.

ISO-standarden 13655-2009: Spectral Measurement and Colorimetric Computation for Graphic Arts Image, innehåller nya mätstandarder som kallas ”M” och gör färgstyrningen enklare.

Packbridgemedlemmen X-Rite Pantone arrangerar ett webseminarium den 3 mars mellan klockan 10.00 och 11.00 (CET) som är gratis. Den leds av Rabea Paysen som har djupa kunskaper i förpackningstryck.

Deltagandet är gratis. Följ denna länk så kommer du till registreringen.