Ett alldeles äkta Packbridgeseminarium

Nyligen arrangerade Packbridge ett seminarium på temat äkthet. Fokus låg på att ge en bild av hur förpackningen kan hjälpa till att garantera en produkts äkthet. Piratkopiering är ett stort problem och något som omsätter oerhört stora pengar. Ibland är det dessutom en livsfarlig verksamhet, förfalskade mediciner utgör en stor risk. Det finns många olika lösningar på detta, men tyvärr ännu ingen smart universallösning som skulle fungera både för varumärkesägare och konsument, och frågan är om den någonsin kommer.

Under dagen gjorde i vilket fall presentatörerna, Christian Håkansson, konsult, Henrik Sternberg, LTH, Glenn Svedberg, Nolato Cerbo, Ralph Mack, AR Packaging, Michael Bäärnhielm, Beneli och Viveka Lahger att vi fick en bra spegling av vad som händer. Avslutade dagen gjorde Giana Carli Lorenzini från LTH.

Precis som när vi pratade e-handel i början av september var upplägget så att deltagarna, ett femtiotal, delades upp i grupper som sedan besökte de olika presentatörerna som alltså fick upprepa sin presentation på femton minuter ett antal gånger. Inga power points är tillåtna för presentatörerna. På det här sättet skapas en större interaktivitet mellan deltagarna.

Grupperna samlades avslutningsvis för en intern sammanfattning av informationen under dagen, något som sedan presenterades för samtliga deltagare. Längre fram kommer medlemmarna i Packbridge att få en sammanfattande rapport från detta garanterat äkta seminarium. Du hittar det som finns tillgängliga idag på Packbridge medlemssida.