Fempack firade internationella kvinnodagen med inspiration och diskussion

Den 8:e mars träffades ett sextiotal kvinnor från olika delar av förpackningens värdekedja på RISE i Stockholm. Dagen möjliggjordes i samarbete med RISE och Empack och på programmet stod både inspirerande föreläsningar av Zsofia Reger, Axfood, Anna Broodh, RISE och en workshop ledd av Sofia Klintborg, leg. psykolog på Moment Psykologi.

Dagen inleddes med att Marco Lucisano, Vice President, Papermaking & Packaging på RISE hälsade deltagarna välkomna och gav en introduktion till RISE Bioekonomi och forskningen som bedrivs på denna anläggning.

Sedan tog Anna Broodh, Senior Packaging Consultant på RISE scenen och berättade om den framtida utvecklingen inom forskningen kring förpackningar. Well pappers industrin behöver förnya sig själv i takt med den snabba förändring som sker i världen runt omkring. Det är viktigt att se till det logistiska systemet när nya krav uppstår från exempelvis e-handel.

Att utveckla en väl fungerande konsumentförpackning avseende både funktion och design, som material samt i linje med policys och standarder är ett stort åtagande. Sedan ska detta även anpassas för varje produkt och varumärke. Zsófia Réger, Packaging Developer på Axfood har mycket erfarenhet av detta och delade med sig av sina tankar om utveckling av hållbara förpackningar genom hela värdekedjan.

Sedermera presenterade Sofia Klintborg, leg. psykolog och organisationskonsult på Moment Psykologi,  kring teamarbete och teamutveckling utifrån ett forskningsinriktat perspektiv.

Sedan delades deltagarna i grupper för en workshop där de diskuterade vilka kompetenser de kan erbjuda andra i fempack nätverket samt vilken kompetens och kontakter de behöver för att kunna utvecklas på sina positioner?

Stort tack till RISE och Easyfairs som hjälpte till att göra dagen möjlig samt till våra inspirerande talare! Och såklart till alla deltagare!

Nästa fempack nätveksträff blir på Scanpack 2018 i Göteborg. Vi ser fram emot att ses där!