Logiskt att Packbridge efter 3 pratade logistik i Örebro

Fabian Ilgner, Region Örebro Län

Fabian Ilgner, Region Örebro Län

Den 12 mars befann sig Packbridge i Örebro där vi arrangerade Packbridge efter 3. Den här gången handlade det om logistik under rubriken ”It´s all about logistics”. sponsor och värd var Region Örebro Transport och Logistikdagar 2015. Varför Örebro, undrar kanske vän av ordning? Svaret är att Örebro är landets nästa bästa logistikläge, efter Stor-Göteborg och volymen logistikyta växer snabbt. Nyligen har till exempel Posten etablerat en ny terminal i Hallsberg och XXL:s ett nytt svenskt centrallager samt att Würth har byggt ett nytt lager i Örebro. Det innebär nyetablerade logistikytor på hela 62 000 kvadratmeter på kort tid, och mer tillkommer inom kort.

Packbridge efter 3 arrangerades denna gång från en lite udda lokal, nämligen i en av ankomsthallarna på Örebro Airport. Scenen var i princip byggd på bagagebandet, som tack och lov inte var igång!

Först ut på scenen var Fabian Ilgner som är utvecklingschef för logistik i Region Örebro län och han gav en bra bild av vad som händer i regionen inom logistiksektorn. Man förväntar sig en stark tillväxt, både med järnvägs- och lastbilstrafik, och nyligen stod norra Europas största ”truck stop” klar, där lastbilstrafiken erbjuds all tänkbar service, inklusive en gigantisk tvätthall för långtradare. Man är också delaktig i flera stora interregprojekt inom transport.

Stefan Johansson, Losotech

Stefan Johansson, Losotech

Från de övergripande, stora logistikprojekten tog sedan steget ner på detaljnivå via Stefan Johansson, vd på Losotech, som står för Logistic Solotions and Technology. Man säger att man är ett innovationsbolag inom logistiksektorn och har utvecklat pallklotsar av plast som man med hjälp av en enkel maskin ”skjuter” upp i ett kartongark. Nio klotsar behövs för att man ska kunna skapa sin egen pall. En smart och miljösparande teknik. Om man transporterar material för 50 000 pallar och jämför med traditionella pallar så sparar man 10 000 liter bränsle enligt Losotech vilket i sin tur innebär 25 ton mindre CO2-utsläpp. I pengar räknat spara man cirka 14 000 euro. En kund till företaget behöver två lastbilar med träpallar varje dag för sin försörjning. Med Losotechs lösning räcker det med en bil för tio dagars försörjning. Pallklotsarna av plast återvinns efter användningen.

Henrik Ringsberg, Chalmers

Henrik Ringsberg, Chalmers

Henrik Ringsberg från Chalmers berättade om den forskning han gör inom supply chain management. Hans tema var ”Den spårbara förpackningen” med fokus på läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Han inledde med att ge en del uppseendeväckande siffror, till exempel att cirka tio procent av alla läkemedel globalt, är förfalskade, och att sjuhundratusen afrikaner däör varje år på grund av falska malariamediciner. Cirka sju miljoner människor globalt insjuknar varje år i livsmedelsburna sjukdomar. Spårbarhet är med andra ord oerhört viktig. Henrik pekade på de nya möjligheter som ny teknik ger.

Tony Spodnjak är affärsutvecklare inom Region Skåne och driver just nu logistikinitiativet Logistik for Tomorrow. En viktig del av hans budskap var att det måste handla mycket mer om kunden än om logistikföretagen i framtiden, och framtiden är nära. Inte sällan är det till exempel så att logistikföretag bara kör hem varor till kunden utan att veta om han eller hon finns på plats. Om inte, lämnar man en lapp att man varit där och kör igen. Detta borde gå att undvika med smartare planering och Tony efterlyser nya regelverk eller ramar för logistiken i våra städer. Vi kan inte ha företag som kör omkring i staden till platser där det inte finns någon som tar emot. Det måste bli slut på denna röra, och kunderna måste få relevant information om transporterna. Dagens moderna kommunikationsteknik möjliggör stora förändringar.

Tony Spodnjak, Logistik for Tomorrow

Tony Spodnjak, Logistik for Tomorrow

Tony brinner mycket för cykeln som transportmedel och visade också exempel på ett transportbolag i Malmö som har cyklar, delvis eldrivna, med ett släp, för transport av varor. Mycket miljövänligt. Eldrivet är framtiden även för bilar, enligt Tonys Spodnjak.

Mattias Geisler, Airia

Mattias Geisler, Airia

Programmet avslutades med att Mattias Geisler, vd för Airia, berättade om företagets helt nya löparsko som tagit tjugo år att utveckla. Det är en sko som tack vare sin konstruktion gör att en löpare kan minska sin löptid på en sträcka med mellan en och sju procent. Den snabbaste löpskon i världen, enligt Mattias, men man får väl förutsätta att det måste finnas en fot i den för att den ska bli snabb! Det handlar om biomekanisk optimering. Örebro var en gång i tiden känd som skostaden i Sverige, men nu finns inte mycket skotillverkning kvar. Airia är ett undantag. Det är en nischprodukt som är global och som säljs via direktförsäljning.

Mattias berättade om hur man tänkt i sin försäljning som bygger på on-lineförsäljning och hur deras logistik fungerar. Man jobbar med en mjukvara som heter Shipwire och som är enkel och ger många fördelar. Förpackningsmässigt har man satsat på en lösning som innebär att man kan sända skorna utan att det behövs en ytterförpackning. Man ville kunna fästa en etikett på förpackningen och sända iväg den. Man bestämde sig för att skapa en snygg insida i stället för utsida.

I vanlig ordning avslutades eftermiddagen med en paneldiskussion där även frågor från tittarna via livestreamen diskuterades.

Örebroeventet var ännu ett exempel på Packbridge ambition att vara synliga över hela landet och att jobba med andra, närliggande ämnen och kluster där förpackningen spelar en viktig roll.

1.orebro flygplats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *