Många ville vara med och fira Förpackningslogistiks 20 år

Den 20 november firade Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola 20 år och man gjorde det med ett arrangemang på Ingvar Kamprad Design Center på universitetsområdet. Runt etthundra personer, främst från industrin, fanns på plats för att ta del av ett seminarieprogram, för att se vad studenterna jobbar med och för att höra om vilka forskningsprojekt som pågår.

Stort intresse tilldrog sig den paketautomat som Postnord testar på ett antal platser i landet och där konsumenter kan hämta och returnerar varor man beställt på nätet.

”Vi har idéer om hur sådan här teknik som paketautomaten står för, kan öka tillgängligheten för olika konsumentgrupper och därmed påverka hur e-handeln når ut till kunderna”, sade Klas Hjort, som är e-handelsforskare på Förpackningslogistik.

På agendan under eftermiddagen stod bland annat ett föredrag av Simon Eisner, grundare av Allwin i Göteborg, ett företag som tar hand om överproducerad mat och ser till att den kommer till hemlösa och andra behövande. Det finska företaget RePack, som har ett förpackningsretursystem för e-handeln, fanns också på plats och beskrev sin affärsmodell. Dessutom gavs mycket korta presentationer av samtliga de forskningsprojekt som pågår just nu inom Förpackningslogistik.

Professor Gunilla Jönsson, som var den som fick uppdraget att starta Förpackningslogistik en gång i tiden, var förstås också på plats och beskrev resan. I dag är det professor Annika Olsson som har ansvaret för verksamheten.

”Vårt ursprung ligger i en donation från Bo Rydin, tidigare vd och ordförande i SCA”, berättar Annika Olsson.

”Han insåg att utvecklingen av förpackningar och förpackningsteknik bara pågick i industrin, vilket han ansåg vara fel, det behövde även ske i den akademiska världen, och därför donerade han en större summa som kom att lägga grunden för vår verksamhet”.

”Med tanke på kopplingen till SCA var det mycket fokus på forskning kring transportförpackningar och material i början, men nu är vi ju så mycket mer genom till exempel förpackningsdesign och innovation.”

Ett aktuellt område för Förpackningslogistik är i dag handelsforskning, inte minst med inriktning på e-handel, där man jobbar tillsammans med Postnord, ett annat är säkra och spårbara förpackningar genom det så kallade Dynahmatprojektet och man har också varit med och utvecklat tekniken för uppstartsföretaget Gasporox, som har en ickeförstörande metod för att mäta syrehalten i förpackningar.

”Även inom området logistik händer det mycket. Vi har forskningsplattformen ReLog som är ett starkt integrerat samarbete mellan Familjen Helsingborg, Lunds Universitet på Campus Helsingborg, och regionens näringsliv. Här är avsikten att till exempel inspirera till nytänkande för skapandet av nya innovativa logistiklösningar för etablerade företag och för bildandet av nya logistikföretag”.

Annika Olsson är mycket nöjd med utvecklingen för Förpackningslogistik och konstaterar att man får mycket uppmärksamhet och är kända över hela världen.

”Vi håller oss inom aktuella områden och är därför hela tiden attraktiva och är nyttiga för samhället. Ett bevis på att vi har ett gott rykte runt om i världen är den brasilianska doktorand som finns hos oss nu. Hon sponsras fullt ut av den brasilianska staten via ett projekt som heter Science Without Borders. Hon ville komma hit och jobba med sin forskning kring design av läkemedelsförpackningar för äldre”.

”Framtiden ser med andra ord ljus ut för oss. Det som händer när man är så tvärvetenskapliga som vi är, är att vi får mycket nya kontakter. Vi har unik kompetens i tvärprogram och vi lär bli inblandade i många spännande projekt under de kommande tjugo åren”, konstaterar Annika Olsson.