READ THE LATEST

News

Catch up on the latest news coming from Packbridge.

Cellugy won Packbridge Challenge 2019

The winner of Packbridge Challenge Main prize 2019 is CELLUGY…

Pressrelease: Top Packaging Summit

Det internationella förpackningsklustret Packbridge, som är en del av innovationssystemet i Sverige och som med sitt ideella nätverk förenar olika...

A 4 minute pitch can be a great challenge

Today, highly-absorbent hygiene products are packed mainly in plastic bags in Europe. Positive consumer impression is driven by hygienic quality appearance...

RISE invites to a workshop with Procter & Gamble

Today, highly-absorbent hygiene products are packed mainly in plastic bags in Europe. Positive consumer impression is driven by hygienic quality appearance...

Packbridge connects startup companies with the packaging industry

Packbridge Challenge is a competition for startups and entrepreneurs with ideas and innovations applicable in the packaging value chain.

Företag tankade kunskap om digitala strategier

Digitala strategier för styrelser och företag var på agendan när det hölls event av Packbridge och konsultföretagen Kunskapspartner och Scorecard.