Packbridge efter 3 fokuserade på förändringar i affärsvärlden som vi bör utnyttja

Efter3_Beneli_150602_05

Robert Östman, Beneli

Det enda som är konstant här i världen är förändringen. Så inledde Per-Stefan Gersbro när Packbridge arrangerade workshopen Packbridge efter 3 hos, och under värdskap av etikettproducenten Beneli i Helsingborg. Man kallar sig själv en ”global, ledande etikettillverkare med en twist” enligt vd Robert Östman. Funktionalitet, design och innovation är det som gör twisten sade han och visade ett kroppsplåster, en etikett som man kan applicera på den mänskliga kroppen och som mäter hjärtfunktionen. Det finns stora pengar att spara. Man jobbar till exempel också tillsammans med Acreo i framtagandet av smarta etiketter med tryckt elektronik som till exempel håller koll på den omgivande temperatur som ett läkemedel utsätts för. Mycket viktigt, inte minst i subtropiska klimat och vid hjälpinsatser. En etikett är fortfarande en etikett men i dag kan den med andra ord vara så mycket mer också.

Temat för dagen var ”How will change in the global business context affect packaging?”. Ett drygt femtiotal personer hade samlats hos Beneli, och som vanligt hängde många på via livestreamen.

Efter3_Beneli_150602_08

Lisa Önnerlid, W Communication Agency

Först ut var Lisa Önnerlid som kommer från kommunikationsbyrån W Communication Agency. Hon gav en bild av vilka som är de mest framträdande trenderna just nu inom kommunikation. Hennes företag gör varje år analyser av vad som är mest aktuellt och i år pekar man följande områden:

Content Marketing
Personalisation
Mobile marketing
Wearable tech
Tradition
Authenticity

Hon hann bara fokusera på av dem, personalisation och authenticity. Alla vill stå fram som personliga och speciella och det finns ett nytt ord för detta i dag ”Youniverse”. Vi vill gärna att hela universum snurrar kring oss. Hur självcentrerade vi är bevisas inte minst av Coca Colas kampanj med förnamn på flaskorna. Det ledde förra året till att koncernen ökade sin omsättning med 2,5 procent och det var första gången på tio år som det pekade uppåt för dem.

Efter3_Beneli_150602_10

Benedicte Kristoffersson, BK Consulting

Tillförlitlighet, eller äkthet, var det andra ordet och det är mycket viktigt för alla varumärken. Konsumenterna måste känna att man kan lita på dem. De som lyckas med detta har stora möjligheter och kan stå emot försök till piratkopiering. Transparens är vad som krävs för att nå dit. Lisa gav en ett antal råd kring de bägge begrepp hon tog upp.

Benedicte Kristoffersson från BK Consulting gav ett antal exempel på förändringar som påverkar förpackningar. Hon har en bakgrund på Procordia, nuvarande Orkla som produktchef och exportdirektör för Felix, numera driver hon sin egen konsultfirma. Hon gav exempel från Orkla på nytänkande inom förpackningar som speglar förändringen. Öppningsbarhet, miljö, on the go och nya sätt att servera mat, fanns med i presentationen. Bland annat visade hon lättöppningslock för glasburkar och minimala förpackningar för superkoncentrerad FUN Light dryck.

Efter3_Beneli_150602_14

Maud Rahm, Flextrus

Maud Rahm som är vd för Flextrus gav sin syn på hur förpackningsindustrin kan dra nytta av den värld vi lever i. Jorden snurrar på som vanligt, men informationsflödet är helt annorlunda. Att kunna hantera detta flöde rätt är nyckeln till framgång menade Maud. Begreppet Big Data är många rädda för men vi ska inte vara det. Det kräver jobb att hantera den, men rätt gjort får man stora fördelar. De som använder data på ett bättre sätt kommer att kunna liknas med de som började pumpa upp olja för länge sedan, det vill säga de kommer att vara mycket framgångsrika. Viktigt är också att förstå sina USP, det vill säga unika säljargument. För framgång krävs också bra arbetskraft och fantastiskt teamwork i organisationen.

Do it with passion or not at all” var Maud Rahms slutord.

Efter3_Beneli_150602_17

Jenny Bramell, IUC Skåne

IUC Skåne och Jenny Bramell tog över scenen efter Maud. IUC står för industriellt utvecklingscentrum och Skåne är en av femton IUC:s i landet. IUC jobbar lite som Packbridge med att koppla ihop människor och företag, men ur ett bredare perspektiv. Även Jenny kom in på digitaliseringen av samhället och pekade på att transparensen ökar i värdekedjan, att allt blir ihopkopplat till allt på en global bas och det gäller att göra den nya teknologin användbar. Hon sa samtidigt att det alltid kommer att finnas behov av mänsklig kontakt, i dag är det tyvärr många som har mer interaktion med sin smartphone än med sin partner.

Viktigt inför framtiden är också den ökande automatiseringen och ökad interaktivitet mellan människa och robot. Vi får inte vara rädda för automatisering.

Var förberedd på framtiden, var hennes slutbudskap. Vad kommer den att betyda för dig, vad kommer den att kräva av ditt företag och hur kan du anpassa dig till den?

Efter3_Beneli_150602_20

Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv

Sista man på scenen var faktiskt en man, nämligen Rolf Elmér från Svenskt Näringsliv. Inga förändringar är möjliga om vi inte har järnkoll på ekonomin slog han fast i sin presentation som såg på läget för Sverige rent ekonomiskt. Under de senaste två kvartalen har optimismen inför den framtiden, åtminstone den nära framtiden, ökat i svensk industri slog han fast.

Rolf tog också upp möjligheterna att flytta hem produktion från utlandet till Sverige, så kallad reshoring. Det är en stark trend i USA. Man kan konstatera att mycket verksamhet flyttat ut de senaste 30 åren och det gäller även för ganska små företag. Totalt var det 12 procent av de tillfrågade 6000 företagen som hade verksamhet utomlands och det är en ganska liten andel av dem som flyttat hem produktion igen. De som flyttat hem den har främst gjort det av ekonomiska skäl. Automatisering har ökat möjligheterna att producera på hemmaplan igen. Faktum är trots allt att det är fler företag som flyttar ut produktion ur landet än som tar hem den.

En slutsats från Rolf var att låg lönsamhet bromsar investeringarna i Sverige och att Sverige behöver tydliga reformer för att investeringar ska öka inom R&D och produktion.

Packbridge efter 3 avslutades som vanligt med en paneldebatt, plus att samtliga på plats fick en snabb guidad tur i Benelis produktionshallar innan det var dags för lite kvällsmat.

Tycker du att detta verkade intressant men inte hade möjlighet att vara på plats, kan du som vanligt om du är medlem i Packbridge logga in på PackbridgeTV. Där finns hela eftermiddagen sparad.

 

Efter3_Beneli_150602_19

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *