Packbridge på Hispack i Barcelona

Med cirka 35 000 besökare är Hispack är med god marginal Spaniens största förpackningsutställning och äger rum vart tredje år i Barcelona. Packbridge besökte mässan tillsammans med medlemmarna Scanfill och Beneli, som uppvisade sina innovativa polymerer och smarta etiketter.
Packbridge delade ett bås med två andra förpackningskluster där Packaging Cluster representerade Catalunya och det andra Valencia.

Under fyra dagar informerade vi, diskuterade och nätverkade med delegaterna under denna spanska förpackningsutställning. Vi ville informera specifikt om Packbridge Challenge och Start-Up Day, Top Packaging Summit i september samt generellt diskutera fördelarna med samarbete över gränserna.
Som en industriell nätverksorganisation är vi alltid angelägna om att bygga nya kontakter för att stödja våra medlemmar och deras exportambitioner. Vi har knutit några nya och för våra medlemmar, potentiellt användbara kontakter. Vidare presenterade mässan också startföretag med mycket intressanta koncept som kommer att delta i the Packbridge Challenge tävlingen. Vår årliga flaggskeppskonferens, Top Packaging Summit uppmärksammades också och vi kan se fram emot en spansk delegation till konferensen i september.

Hispack är en omfattande mässa och har ambition att täcka nästan allt förpackningsrelaterat. Hispack presenterade hållbarhet och automation som de främsta tematiska områdena och här levererade även mässan. De flesta utställare presenterade en hållbarhets och miljövinkel till sitt budskap och Industry 4.0-konceptet kommunicerades även som ett viktigt område, särskilt från processhallen.