Pressrelease – Förstudie för ökad Plaståtervinning

Att återvinna plast är att tillföra värde

 

Packbridge är del av en grupp som startar upp ett regionalt samarbetsprojekt för att kartlägga vad som krävs för att öka värdet på återvunnen plast och bioplast inom industrin.

Vi hoppas på att resultatet ska bli en ökad plaståtervinning och utvecklingsmöjligheter för näringslivet, genom nya affärsmöjligheter och innovationer. Förpackningen är en viktig del av alla produkter, inte minst för livsmedelsindustrin, där också projektet börjar att sondera möjligheterna.

Livsmedelsbranschen blir mer och mer hållbar, hela vägen från produktion till butik. Vi ska se över förutsättningarna för att öka användningen av återvunnen plast och bioplast i förpackningar, säger Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge.

Livsmedelsförpackningar ställer mycket höga krav på hygien, säkerhet och att innehållet i produkten inte påverkas av smak eller färg från förpackningen. Därför behöver vi ta reda på om återvunnen plast och bioplast klarar alla de krav som ställs på en livsmedelsförpackning, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Bakom det nystartade projektet står Packbridge, IUC Syd och Livsmedelsakademin, tre innovativa kluster inom förpackning, teknik och livsmedel. Projektet finansieras av Region Skånes utvecklingsnämnd, som också gett uppdraget.

Det är också det skånska näringslivet som i första hand berörs där projektet kommer att involvera produktion, forskning, återvinningsbranschen samt handel och offentliga verksamheter. Ambitionen är att involvera alla delar av värdekedjan för att förstå möjligheterna för återvunnen plast och för bioplaster.

I projektet ska vi undersöka hur förädlingsvärdet i återvunnen plast kan öka inom hela värdekedjan. Genom samarbetet får vi en heltäckande bild över både företag och affärsmodeller för ökad cirkulär resursanvändning, säger Camilla Dahlin, VD IUC Syd.

 

Plaster enligt EU

EU har en strategi som säger att år 2030 ska alla plastförpackningar i EU återvinnas. Strategin fokuserar på att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning. Genom att använda mer återvunnen plast och bioplast kan vi också uppnå mer av FNs hållbarhetsmål.

 

För ytterligare information, kontakta:
Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge, tlf 076-854 36 89
Camilla Dahlin, VD IUC Syd, tlf 0761-858168
Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin, tlf 0705-80 59 09