Summary of the project Circular food chain (in Swedish)

Summering av projektet Cirkulära livsmedelskedjan: Olika aktörer, kunskaper och erfarenheter behövs

Vilka är orsakerna till matsvinn och hur kan vi få matsvinnet att minska?

Hur kan den medvetna konsumenten göra klimatsmarta val? Den frågan har varit en av utgångspunkterna när matsvinn, förpackningar, affärsmodeller och andra aspekter av hållbarhet och cirkularitet diskuterats inom projektet Cirkulära livsmedelskedjan.

Målet har bland annat varit att identifiera möjliga vägar att minska matsvinnet. Under ett antal träffar har vi sammanfört aktörer med olika erfarenheter och kunskaper – konsumenter, forskare, livsmedelsproducenter, förpackningsindustri, handel – och fått en gemensam, större förståelse för utmaningarna och för de ansträngningar som görs på olika håll.

Klassiska konsumentfrågor som kommit upp under träffarna: Vad är det bästa miljövalet när man vill sluta att använda plastpåsarna i affären? Vad är bäst – ekologisk vara med lång transport eller icke ekologisk men närproducerad vara? Varför är gurkorna inplastade?

Ekoodling, förpackningar och hushållskärl med tömning ”on demand” på avlutande AW

Under projektets avslutande after work i början av februari bidrog Lisbeth Andersson, ekobonde, med en förklaring av grunderna i hållbar ekoodling. Hon beskrev de krav som ekoodling ställer på förpackningar, på konsumenter och på beteendeförändringar.

Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef på Bergendahls, pratade om brister och styrkor i olika typer av förpackningar, och illustrerade med vacuumpackad köttfärs, nylonpåse, müsli, gurka och ris. Bergendahls jobbar för att ändra konsumenternas beteende och få dem att exempelvis utnyttja alla delar av grönsakerna och att köpa färdigförpackad frukt och grönt. Det skonar produkterna eftersom de blir mindre klämda och inte kan flyttas runt så mycket.

Lundaforskaren Katrin Molina-Besch problematiserade resonemanget kring den ideala förpackningen. Olika produkter kräver olika förpackningar. Förpackningen ska bevara produkten, optimera transporten, vara lätt att tömma och återvinna, och ska även sköta marknadsföring och ge produktinformation. Med andra ord en komplex kravlista.

Slutligen presenterade Sandra Persson från NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, hur de jobbar för att minska matsvinnet. De har ett aktuellt pilotprojekt med ”on demand”-tömda hushållskärl som både sparar pengar och CO2-utsläpp genom mer optimerade rutter. Kunderna, som också sparar pengar, är mycket nöjda.

Fortsatta diskussioner i nya nätverk

Projektet Cirkulära Livsmedelskedjan har under ett drygt år engagerat ett stort antal personer med olika bakgrund och från olika organisationer och företag. Förståelsen har ökat för hur komplex frågan om matsvinn, hållbarhet och en cirkulär livsmedelskedja är. Det krävs kunskaper från olika håll. Projektet har skapat nya kontakter och nätverk som kommer att bidra till fortsatta diskussioner.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Per Simonsson eller Pia Holmberg.

Projektet har drivits av Livsmedelsakademin, Packbridge och IUC Syd, med finansiering från Vinnova