Workshop kring framtidens förpackningar

I förra veckan höll Packbridge tillsammans med tyska livsmedelsklustret FoodRegio och spanska förpackningsklustret Packaging Cluster en workshop i Barcelona, Spanien. Temat var framtidens förpackningslösningar och deltagarna speglade både industrin och värdekedjan.

Vi började heldagen med att identifiera de marknadskrafter som egentligen driver utvecklingen mot framtidens förpackningar. Utifrån det gick vi in på vilka konkreta lösningar som dessa marknadens krav resulterar i. Vi hade en mycket bra diskussion där deltagarna generöst delade med sig av tankar och ideér.

Avslutningsvis gick vi igenom de teknologier som också möjliggör dessa lösningar. Resultatet blev en ”Roadmap” som visar på hur vi tror att framtidens förpackningar kommer att utvecklas.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *