Kurs för Yrkesverksamma ‘sustainable development within the packaging ecosystem’

About the project

Kurs för yrkesverksamma i förpackningsekosystemet.

Utbildningsmodulen är under utveckling. Några av de områden som kommer ingå är:

 • Förpackningen i cirkulära system
 • Återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Science based targets och andra net-zero strategier
 • Introduktion till Reversed logistics
 • Introduktion till smarta förpackningar såsom
  • Smart Tags
  • Digital Product Passport
  • m.fl.

Projektet syftar till att utveckla en behovs- och matchningsmetodik som förväntas leda till framtagandet av skräddarsydd organisationsnära utbildning under 2023. Projektet förväntas bidra till ökad samverkan och förståelse för hur man arbetar med hållbar och forskningsnära utveckling, vilket kan ge företag inom området värdefulla insikter, ökad kompetens och resiliens för att nå ytterligare framgång.

In detail

PARTNERS: Lunds universitet & Packbridge
DURATION: Jan 2023 – Dec 2023
FUNDED BY:
Region Skåne

Partners

 

Funded by