Samverkansforum för Ökad Materialåtervinning

Forumet organiseras av Packbridge, SYSAV och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Är du intresserad att medverka i forumet?
Kontakta Olof Nyström för mer information.
olof@packbridge.se
+46 707 52 48 78

Avseende COVID-19

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan planerade datum för forumets aktiviteter komma att bli framskjutna.

Vi följer utvecklingen och rekommendationerna noga och kommer löpande informera om eventuella ändringar.