Bra tryck på Frukost med Packbridge den 21 januari

Packbridge första frukostmöte för i år ägde rum på Kockum Fritid i Malmö och samlade runt 60 personer. Temat var ”Trycket ökar på förpackningarna” och det var ett tema med två meningar, dels kom morgonen att handla om hur den ökande konkurrensen från externa aktörer ritar om marknaden för förpackningsindustrin, dels handlade det om hur digital teknik både ger nya tryckmöjligheter på förpackningarna och ställer nya krav på hur de ska fungera ute i butikerna, det vill säga hur de kan interagera med den digitala omgivning som inte minst mobiltelefoner innebär.

Först ut var Niklas Bengtsson från Eson Pac, som gav en målande bild av alla de faktorer som påverkar denna industrigren i dag. Konverterarna har det inte lätt, man utmanas av nya aktörer på marknaden som ser förpackningsindustrin som en livgivande lösning när den egna marknaden går trögt, och man utmanas också av sina kunder som ställer krav som gör det mycket svårt att etablera en kostnadseffektiv produktion. Dessutom flyttar produktion ut från landet, delvis som ett resultat av EU-pengar som hjälper till att etablera förpackningsindustrin i delar av Europa som tidigare inte haft denna industri i någon större utsträckning. Det finns anledning att vara bekymrad, men Niklas pekade på en rad lösningar som skulle kunna rätta till situationen. Viktigast är troligen ett  närmare samarbete med kunderna, som dessutom behöver vara mer långsiktiga i sina relationer med leverantörerna.

Hans Pettersson från SCA FOREST PRODUCTS berättade om den satsning som företaget just nu gör på förpackningsmarknaden. Man har lanserat tre nya papperskvaliteter som hamnar i spannet mellan det tryckpapper som i många år varit huvudverksamheten, och kraftpapper. Därmed ett bra exempel på ett företag som nu vill ta sig in på förpackningsmarknaden, detta som ett resultat av en sviktande huvudmarknad. Tryckpappersmarknaden har de senaste åren genomgått ett dramatiskt tapp i volymer, närmast en halvering ur ett globalt perspektiv, som en följd av den nya, digitala världen. SCA har skogar som nästan motsvarar  Belgiens yta och måste hitta ny avsättning för råvaran. Kanske är förpackningsindustrin räddningen.

Jan-Olof Jungersten från Visutech, som representerar den ledande tillverkaren av digitala tryckpressar, HP Indigo, har nyligen skrivit en bok som heter Visioner & Transmissioner. I den ger han sin syn på utvecklingen på marknaden och den kris som den grafiska branschen befinner sig i. Just nu förändras branschen från tryckeri till leverantör av kommunikation, både i fysisk form och kopplat till elektroniska tjänster. Med boken som utgångspunkt gav Jan-Olof en sammanfattande syn på läget och berättade att hans passion är marknadstransmissioner, det vill säga utveckling som verkligen driver  oss in i nya sätt att tänka och arbeta. Bakåt i tiden pekade han på de första mobiltelefonerna, Commodore 64 datorer och parabolantenner. Just nu ändras förpackningsindustrin tack vare möjligheterna med digitaltryck, branschen får ett modernare synsätt. Det digitala trycket, där förpackningar och etiketter svarar för 20 procent av totalen globalt, fördubblas vart fjärde år sedan år 2000, i Norden dock ”bara” vart femte. Tyvärr sker transmissioner bara på allvar när det är lågkonjunktur, när det går bra vill alla bara rulla på och tjäna pengar, det är när det går dåligt som man ser på nya möjligheter.

Christer Månsson är vd för klustret Media Evolution med basen i Malmö och han gav deltagarna en intressant inblick i vad som händer i vår allt mer digitala värld. Begreppet Network Society har funnits ett tag, men nu pratar man allt mer om Human Centric Intelligense Society, det vill säga det mesta hamnar på personnivå. Internet är i dag en egen industri och mobiltelefonen är vår dator. Att sitta hemma vid sin dator och surfa eller beställa varor kommer inom några år att vara lite udda. En intressant notering är att över 40 procent av alla mobilanvändare använder minst en app innan man går ur sängen på morgonen.

Redan nu, men allt mer i framtiden, kommer konsumenten att gå in i livsmedelsbutiken eller i någon annan butik med sitt eget ”moln” och frågan är hur förpackningarna kommer att kunna interagera med detta moln och hur andras tillagda data och rekommendationer kommer att påverka förpackningens roll vid köptillfället. Christer hade inte svaren men uppmanade förpackningsindustrin att börja tänka på detta.

Budskapet denna morgon var med andra ord att det finns stora utmaningar för dem som är i branschen, att andra branscher trots det vill ta sig in i den, men kanske framför allt att det finns spännande möjligheter inför framtiden.