fempack firade ett år och blickade framåt

Den 14 december 2016 startade Packbridge fempack, ett nätverk för kvinnor i förpackningsbranschens värdekedja. Nu har ett år passerat och det firades med ett möte i Malmö.

 

Fempackmötet på IKEA Food Services i Malmö var en milstolpe då nätverket som samlar kvinnor från hela förpackningens värdekedja samlades för sjätte gången och firade ett år sedan första mötet. Nätverket startades i december 2016 efter att Packbridge genom sina medlemmar tydligt sett ett intresse. Samtidigt hade Packbridge haft svårigheter att identifiera den kvinnliga kompetensen i branschen, inte minst när det gäller att hitta talare till de olika eventen vi arrangerar. Via fempack är det nu lättare.

”Strategin var att testa intresset genom att skapa mötesplatser för kvinnor med liknande teman som till våra ordinarie event. För att inte Packbridge skulle välja innehåll skapade vi en styrgrupp med fem kvinnor som representerar hela nätverket som hjälpt till med att forma och strukturera eventen”, säger Tony Spodnjak som tillsammans med Svetlana Eskebaek ansvarar för fempack inom Packbridge.

”Resultatet är tydligt och det finns både ett stort intresse och behov för en plattform för kvinnor inom förpackningsindustrin. Det finns mycket forskning som visar att företag som är mer jämställda och jobbar med mångfald presterar bättre än företag som inte gör det och via fempack vill vi jobba för detta.”

”Ett av Packbridges uppdrag är just att stärka och utveckla förpackningsindustrin, med ett nätverk som fempack kan vi visa att det finns många välutbildade och kompetenta kvinnor i industrin idag. Vi kan också hjälpa industrin att profilera sig mot kvinnor utanför industrin för att säkra framtidens kompetenstillförsel genom att skapa en attraktiv och mer tillgänglig industri för alla.”

IKEA Foodservices i Malmö ställde upp med lokalerna för jubileumsmötet som hade lockat över femtio professionella kvinnor från förpackningens värdekedja. Det handlar om något av en rivstart för ett nätverk som det helt klart funnits ett önskemål om. Viveka Lahger från UPM Raflatac, som ingår i styrgruppen berättade om en mycket aktiv start där det första halvåret rymde fyra olika träffar med teman som till exempel hur förpackningar passar in den nya, cirkulära ekonomin och hur de ska hanteras när det kommer till återvinning. Intresset för det senare var så stort att man tog upp det två gånger under våren. Under hösten träffades man på Empack i Kista för ett mingelparty.

“Under 2018 finns tre möten inbokade för närvarande men det är mycket troligt att det blir fler, gärna ute hos medlemsföretagen”, sa Viveka.

Inledningsvis hälsade Maria Larsson som är Packaging Print Solution Engineer på IKEA välkommen och hon följdes av Josefin Winqvist med titeln HR Generalist på samma företag. Hon berättade om hur mångfald kan fungera som en booster för affärerna.

”Vi ser det som positivt med anställda från hela världen, det ger oss mycket feedback och är positivt för utvecklingen av företaget”, sa hon.

Jämställdhet är också viktigt, men inte alltid så lätt. För närvarande är man i en process med att anställa en person till en avdelning som består av sju kvinnor. Nu bestämdes det att man ville ha en man, men de tre bästa sökande för posten var kvinnor. En spontan kommentar från publiken var ”vad ska man ha mannen till” i detta sammanhang?

Annelill Annvik är vd på kartongkonverteringsföretag Gafs Kartong AB, ett företag med en spännande historia. I sin presentation berättade hon om resan som startades år 1947 av hennes mormor som jobbade på ett kartongföretag och tyckte att hon kunde göra ett bättre jobb som egen. Sagt och gjort, hon startade företaget och morfar kom också in i verksamheten.

”Mormor var ju också hemmafru så klockan nio gick hon hem och lagde frukost åt morfar, och klockan halv tolv gick hon hem och lagade lunch för att sedan gå direkt tillbaka till företaget. Morfar tog samtidigt en liten power nap för att orka med dagen”, berättade Annelill och drog ner en hel del skratt.

Efter mormor tog Annelills mor över vd-posten och nu är det alltså tredje generationen som driver företaget, Annelill och hennes bror, Lasse Svärd. Det kvinnliga ledarskapet har uppmärksammats många gånger i pressen, till och med i Dagens Industri ett par gånger, ett tecken på att det ses om lite annorlunda.

”Det har inte varit en rak och enkel resa för någon av generationerna, men vi har varit målmedvetna och jobbat på. Det senaste generationsskiftet gjorde vi år 2005 och det är ett stort arbete. Jag trodde det skulle ta tre år, men det tog sju. Först år 2013 var allt klart.”

På en fråga från deltagarna om hur jämställdheten ser ut i företaget svarade Annelill att hon hade hoppats att inte få just den frågan.

”I styrelsen har vi faktiskt bara män, vi har helt enkelt inte hittat rätt kompetens på den kvinnliga sidan. På kontoret är det gott om kvinnor men i produktionen bara en.”

Annelill uppmanade alla som var på plats att stanna i förpackningsbranschen, hon känner sig lite ensam som kvinna i ledande position.

Marita Svensson driver företag By Inclusion och är bland annat med och bygger nätverk, speciellt med kvinnor. Hon jobbar dessutom med frågor om jämställdhet och på senare tid även med MeToo-relaterade frågor.

”MeToo har synliggjort ett problem som nu blivit en affärsstrategisk fråga. Plötsligt synliggörs något i organisationer, något som man tidigare inte velat befatta sig med. Min uppfattning är att alla organisationer har anledning att vara oroliga idag.”

”När det gäller kvinnor och kompetens är det självfallet så att vi har det som behövs och förutsättningarna för att finnas med på ett helt annat sätt än i dag. Andelen kvinnor i ledningsgrupper i svenska börsbolag är bara tjugo procent, i styrelser är det trettio procent och andelen kvinnliga vd:ar är sex procent.”

”Det verkar ligga i generna i befolkningen att män i högre grad anses ha potential medan kvinnor måste jobba för att visa sin potential. Samtidigt undervärderar kvinnor ofta sin kompetens och har inte så höga förväntningar på en befordran som männen.”

Ett intressant faktum som hon tog upp är att det är dubbelt så många kvinnor som män som tar ut sin högskoleexamen. Den största anledningen är att män får jobb ändå, utan att slutföra sina studier. ”Girls learn – boys earn” är ett uttryck.

Via ett antal workshops tog man, under ledning av Io Skogsmyr som är Development project leader på Sustainable Business Hub, fram förslag på hur fempack ska drivas vidare i framtiden och vilka ämnen man bör fokusera på under aktiviteterna 2018. Programmet kommer annonseras i början av det nya året.

Dagen avslutades med mingel med en tårta och lite bubbel i glasen.

Nya medlemmar – VA SYD, Super Dry Scandinavia och Packground

Julefrid närmar sig med stormsteg och Packbridges julfirandet börjar tidigt med tre nya medlemmar! VA SYD, Super Dry Scandinavia och Packground har anslutit sig till vårt nätverk.

 

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall. VA SYD verkar i Sydvästra Skåne och hanterar avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

VA SYD är ett lokalt kommunalförbund vilket innebär att de är en politiskt styrd organisation som består av sina medlemskommuners VA-verksamheter. Medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

 

Super Dry är en av världens ledande leverantörer av torkmedel och fuktskadeförebyggande lösningar. Deras produkter används ofta i sjötransporter och containers i tillverkningsindustrier världen över.

Det finns praktiskt taget ingen gräns för antalet produkter som har fått Super Dry-skydd under transport världen över. De omfattar möbler, kläder, skor, väskor, hantverk, elektronik, leksaker, maskiner, bildelar, metaller, metallprodukter, jordbruksprodukter, läkemedel etc. Super Dry har som mål att tillhandahålla de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna för våra kunder. I kampen för att eliminera fuktskador levererar de inte enbart torkmedel och fuktabsorbenter, utan hjälper även till med att granska alla aspekter av kundens tillverkning, lagring och transport för att hitta faktorer som på olika sätt kan inverka negativt på kvaliteten av varorna.

 

Förpackningsdesign och konsultföretag Packground AB specialiserar sig på att utveckla förpackningsupplevelser som gör skillnad. Med många års erfarenhet från globala förpackningsutvecklingsprojekt inom detaljhandeln kan Packground förverkliga era förpackningsvisioner och skapa kompromisslöst mervärde över hela värdekedjan. De ger även stöd från koncept till effektivt producerade lösningar. Grunderna i deras arbete är innovation, detaljerad kunskap och ansvarig design.

 

Vi hälsar VA Syd, Super Dry Scandinavia och Packground varmt välkomna!

“The revolution was not televised”

Istället var det diskussioner om revolutionerande förpackningsmaterial som leddes av Food Valley i den lilla staden Ede, Nederländerna. Food Valley är en nederländsk nätverksorganisation kring livsmedelsindustrin. De främjar innovation och stöder sina medlemmar med utbildningsprogram, nätverk och konferenser.

Förra veckan, den 7:e december, höll de en heldagskonferens med fokus på livsmedelsförpackningar och talare från hela spektrumet av förpackningsindustrin. Morgonen inleddes med en session på temat robotik och automation. Denna session leddes av European Packaging Gallery, en nystartat nederländskt förpackningskluster.

Resten av dagen innehöll en inspirerande blandning av trendobservationer, internationella perspektiv, en inblick i de akademiska möjligheterna, flera intressanta fall samt en presentation från Packbridges Felix Helander.

“Vi fick möjlighet att prata om nytt förpackningsmaterial under rubriken Revolutionary Packaging. Jag hade ganska mycket intresse kring material från våra medlemmar som jag introducerade,” berättar Felix.

Packbridge har haft god kontakt med Food Valley de senaste åren och har nu tagit ytterligare steg för att fördjupa samarbetet, något som skulle kunna gagna båda klustrens medlemmar.

Planerar du att digitalisera? Region Skåne erbjuder ekonomiskt stöd

Region Skåne gör årligen ett par utlysningar där Skånska små och medelstora företag får en chans att få ekonomiskt stöd vid digitalisering. Senast delades ca. 2 000 000 SEK ut till ett 15 tal företag i denna digitaliserade version av “Draknästet” och Packbridges Tony Spodnjak satt med i juryn för urvalsprocessen. Det går att få bidrag på upp till 250 000 kronor för förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

“Det har varit jättekul och inspirerande att sitta med i juryn och ta del alla innovativa förslag.” – säger Tony Spodnjak.

Fler utlysningar är att vänta under 2018. Vi kommer annonsera kommande utlysningar i Packbridge nyhetsbrev i god tid inför anmälan. Välkommen att sända in din anmälan då.

Digitalisering innebär i det här fallet att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor. Företaget måste själv stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Ett skånskt små och medelstort företag är i det här fallet ett företag med mellan två och fyrtionio personer.

 

Pharma och förpackningar drog storpublik till Köpenhamn

Närmare 80 deltagare samlades i Örestad, Köpenhamn när Packbridge, Medicon Valley Alliance, Eson Pac, Copenhagen Capacity och Invest in Skåne gemensamt stod som värdar och bjöd in sina respektive nätverk. Packbridge har samarbetat med våra vänner på andra sidan sundet sedan en tid tillbaka och det finns mycket att vinna på att integrera kunskapen mellan våra respektive nätverk.

Det bjöds på ett omfattande program denna tisdag, 28 november, och innan dagen hade avrundats med mingel, dryck och middags plockmat kring 18:00 så hade tolv talare delat med sig av sina idéer. Bland talarna fanns Eson Pac, Bosch, UPM Raflatac, Price Waterhouse Coopers, ACREO RISE, Region Skåne och Skåne Innovation.

“Vi har haft ett fantastiskt event och den stora uppslutningen visar att det finns ett stort intresse för Packbridge och nätverket vi representerar i Danmark. Vi har nu tagit ännu ett steg att fördjupa samarbetet med våra danska partners, Medicon Valley Alliance och Copenhagen Capacity, och ser stort värde i att skapa fler event tillsammans framöver,” säger Packbridges VD, Johan Mårtensson.

 

Intresserad av att få reda på mer om vad som hände under dagen? Se sammanfattningsfilmen nedan

Sealed Air, Fiskeby Board och Lenzing AG – Välkomna till Packbridge

Juledekorationer och ljus sätts upp och sprider julvärme på stadens torg och i hemmets vrå. Det är en tid för reflektion och att tänka över vad man är tacksam över. På Packbridge är vi tacksamma att kunna välkomna tre nya medlemmar till nätverket! Nämligen Fiskeby BoardSealed Air och Lenzing AG.

 

Fiskeby har tillverkat papper och kartong sedan 1637. Hantverk har blivit till högteknologisk produktion, men en sak är konstant, deras ambition att ge högsta kvalitet avseende både produkter och kontakten med kunden. Fiskebys produkter är tillverkade av 100% återvinningsfiber, något som ger tydliga miljöfördelar och ligger helt i linje med moderna krav på ett hållbart samhälle.

Fiskeby är ett självständigt företag med en tillverkningsanläggning i Fiskeby, Norrköping. De har försäljningskontor i Norrköping, Aylesbury, Ottobeuren och affärspartners i Warszawa, Paris och Istanbul.

 

Med välkända produkter som Cryovac för livsmedelsförpackningar, bubbelplast och förpackningar för rengöring och hygien har Sealed Air vuxit till en utav förpackningsbranschens största aktörer. Med över 200 enheter runt om i världen och 25 000 anställda har Sealed Air en betydande internationell närvaro på alla större marknader.

 

Lenzing-koncernen är en världsledande fiberproducent med huvudkontor i Österrike och produktionsanläggningar på alla större marknader samt ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och marknadsföringsbyråer. Lenzing levererar den globala textil- och fiberdukindustrin med högkvalitativa botaniska cellulosafiber. Dess portfölj sträcker sig från lösningsmassa till standard- och specialcellulosafibrer.

Företaget har nyligen lanserat en innovativ produktportfölj som riktar sig mot livsmedelsindustrin och varumärkesägare med bland annat nät och påsar till frukt och grönsaker tillverkat av cellulosafiber.

 

Vi hälsar Fiskeby BoardSealed Air och Lenzing AG varmt välkomna!

Packbridge var ”överallt” på Empack 2017

Empack 2017 som arrangerades i Kista i oktober var en mässa där Packbridge var synligt i flera sammanhang. Vi hade förutom en egen välbesökt monter (många är intresserade av Packbridge) även en monter för deltagare i Packbridge Challenge 2017, det vill säga den nystartade tävlingen för start-up företag och entreprenörer (som för övrigt i år vanns av finska Koepala med en smart lösning för take-away food). Här kunde besökarna ta del av ett antal av de deltagande företagens lösningar, och nya lösningar lockar alltid publik.

För ett år sedan etablerade vi fempack, nätverket för kvinnor i förpackningsbranschen, och intresset och deltagandet har varit rekordstort vid mötena. Fempack firar för övrigt ett år den 14 december med ett möte i Malmö. På mässan arrangerade vi ett mingelmöte med lite bubbel som var mycket uppskattat.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt var öppningstalare på mässan. Han lockade storpublik – uppskattningsvis ett par hundra personer hade samlats framför den Multivac sponsrade scenen. Vår vd Johan Mårtensson, fick äran att vara moderator.
På 35 minuter hann Fredrik Reinfeldt prata både förpackning, bilindustri, Kinas utveckling, EU, USA och muren mot Mexico, Brexit, e-handel, digitalisering och protektionism…
Avslutningsvis hann han också med att svara på några frågor innan det stora selfiekriget bröt ut. Många kände sig manade att ta en sådan med Fredrik som för övrigt även var med på en ”groupie” på scenen tillsammans med Johan Mårtensson och en entusiastisk publik.

”Vi hade en mycket bra mässa och kände verkligen av det stora intresset för Packbridge och våra aktiviteter”, kommenterar Johan Mårtensson.

Packbridge besökte Leeds och presenterade för ledande varumärkesägare

I veckan blev Packbridge inbjuden till The Retail Institute i England för att presentera Packbridges nätverk och hur vi jobbar med innovation och samarbeten inom värdekedjan.

“Vi har på senare år upplevt ett ökat internationellt intresse. Både för vårt sätt att arbeta och vårt nätverk, men även för vårt fokus på hållbarhet, innovation och samarbete inom värdekedjan.” säger Johan Mårtensson, VD Packbridge.

Bland åhörarna fanns representanter från ledande varumärken som Unilever, Nestlé, Mars, Associated British Foods, Arla Foods.

“Vår presentation resulterade i många bra möten och diskussioner. Vi har nu stärkt vår position internationellt och hos de stora varumärkesägarna. Vi ser fram emot att framöver involvera dem mer i Packbridge samt fördjupa vår relation med The Retail Institute.” säger Johan Mårtensson.

Höstens första medlemmar – Grafokett och Graphic West

När höstmörkret börjat lägga sin slöja över land och rike så kan vi inte tänka oss en bättre energiboost än nöjet att välkomna två nya medlemmar till Packbridges nätverk. De senaste i raden är Grafokett och Graphic West.

 

Med kontor i Ängelholm, Göteborg och Stockholm/Norrtälje levererar Grafokett high-end lösningar för SupplyFlow™. Med stor lyhördhet för kundens behov erbjuder de helhetskoncept för allt kring etiketter, från avancerad mjukvara till skrivare och färgband och för kunder inom tillverkningsindustrin i många olika branscher. Vidare erbjuder de molnbaserade print-on-demand-lösningar som passar globala företag med produktionsenheter på flera platser.

”I en värld som förändras allt snabbare är man beroende av att ha tillgång till relevant och kontinuerligt information. Grafokett uppfattar Packbridge som precis rätt sorts forum för att nätverka, lära oss nytt och knyta nya Partners till oss. Därför går vi nu in som medlemmar och ser fram emot att engagera oss i Packbridge olika forum”, säger Robert Östman, CEO på Grafokett AB.

 

Höstens andra nya medlem, Graphic West, har sitt kontor på andra sidan sundet. Grundat 1983, är Graphic West en internationell leverantör av utrustning för konvertering och limning till kartongindustrin. Med enheter i Danmark, England, Australien och USA har de närvaro på den internationella scenen och säljer maskiner och utrustning i mer än 60 länder.

Företagets danska division har bevisat att innovation kan komma från osannolika källor då de tog ledningen för att utveckla ett on-demand arbetsflöde för beställning av tryckta förpackningar som vissa läkemedelsföretag och tryckerier tidigare ansåg vara omöjligt. Graphic West identifierade möjligheter att konsolidera produktionssteg, sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vid produktion av medicinlådor och vidtog åtgärder för att göra konceptet till verklighet.

 

Vi hälsar Grafokett och Graphic West varmt välkomna!