PACKBRIDGE

Past projects

Most of the following projects are National and Regional within Sweden. The information about those project is in Swedish. For more information about any of our projects, please contact Olof Nyström at olof@packbridge.se.

KUNSKAP I RÄTT FÖRPACKNING

Ett samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar. Forumet organiseras av IVL Svenska Miljöinstitutet, SYSAV och Packbridge.

CIRKLUS PROJECT

We need to rethink the way we utilize our resources and the waste we generate in production. Collectively we are strengthening a circular mind shift among business members of all clusters in Skåne.

DIGITAL KOMPETENS I STYRELSE OCH LEDNING

Syftet är att erbjuda företag en utbildning inom temat digital försäljning och marknadsföring. Projektet och utbildningen ska bidra till en större förståelse för företag, om hur de bryter ner och erhålla en komplett bild av det digitala landskapet, samt förstå hur de kan implementera en tydlig digital strategi.

Packbridge AB