Digital kompetens i styrelse och ledning

Syftet är att erbjuda företag en utbildning inom temat digital försäljning och marknadsföring. Projektet och utbildningen ska bidra till en större förståelse för företag, om hur de bryter ner och erhålla en komplett bild av det digitala landskapet, samt förstå hur de kan implementera en tydlig digital strategi.