Kunskap i rätt förpackning

Ett samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar. Forumet organiseras av IVL Svenska Miljöinstitutet, SYSAV och Packbridge.

Vi har inlett fas två av detta projekt inom ramen för ett utökat samverkansforum. Kontakta Olof Nyström, olof@packbridge.se, för mer information.