Packbridge har precis avslutat en kort turne i Stockholm med flera möten med bland andra ICA och SISP. Vi passade även på att träffa Lantmännen.
Med varumärken som AXA, Go Green, Bonjour och Kungsörnen är Lantmännen en utav nordens främsta varumärkesägare och sedan länge Packbridgemedlem.
Packbridges Johan Mårtensson och Tony Spodnjak var på plats och presenterade vår syn på de senaste trenderna inom förpackningsområdet. Diskussionerna handlade om att finna synergier mellan de olika leden i förpackningens värdekedja samt mellan relaterade branscher.
Andra viktiga områden som lyftes är interaktionen mellan varumärke, förpackningen och konsumenten samt och hur industrin och varumärkesägarna kan lyfta fram förpackningen som en avgörande kommunikatör och skyddsängel för innehållet. Förpackningen är inte endast skräp efter den har nyttjats, även om den allt för ofta uppfattas så, utan bör ses som en resurs med syfte att skydda och vara en del i det cirkulära hållbarhetssystemet. Här kan förpackningsindustrin och varumärkesägarna samarbeta med att tydligare kommunicera förpackningens värde till konsumenterna.