Packbridge har glädjen att hälsa det nystartade brittiska företaget Praesidium välkommen som medlem. I grunden är Praesidium ett förpackningskonsultföretag som också har en rad agenturer i sin portfölj och därmed kan ge förpackningslösningar i hela ledet, från material till maskiner.

Praesidium är latin för att skydda eller försvara, och där finns den primära uppgiften för en förpackning ur konsumentsynpunkt, men Mark Symonds som är vd lägger också stor vikt vid bra design på förpackningar. Han har jobbat sju år på ett designföretag i London och innan dess var han åtta år på ett förpackningsmaskinföretag vilket tillsammans ger värdefull kunskap i förpackningar.

Jag ser Packbridge som en perfekt plattform för att lära sig och dessutom expandera min och medlemmarnas målsättning att knyta ihop förpackningsbehov genom ett öppet nätverk”, säger Mark.