Dynahmat, Dynamisk hållbarhet för minimerat matsvinn, är ett Vinnovafinansierat projekt där Packbridge varit med och förmedlat förpackningskunskap. Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och predikterar kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel. Nu närmar sig projektet sitt slut och den 20 oktober är det slutredovisning på Agora, Ideon, Scheelevägen 17 i Lund.

Livsmedelsverket och Vinnova kommer att vara på plats och presenterar sin syn på matsvinnsfrågan och innovationer i livsmedelsindustrin.

På följande länk finns program och möjlighet att anmäla sig till dagen: