Med presentationer från Chalmers, Lunds Universitet, Copenhagen Business School, Invest in Skåne, Innventia, danska DTI och finska VTT erbjuds deltagarna mängder av intressant förpackningsforskning.

Packbridge Research Forum ger en uppdatering av vart förpackningsindustrin är på väg och banbrytande forskare kommer att dela med oss sina resultat och framtida planer för sin forskning.

I utställarplatsen ingår:

En monterplats med 2,5 m i bredd och 2 m i djup med tillhörande ståbord. Vi förbereder ert bord så det ser inbjudande och presentabelt ut.

God exponering på Packbridge Research Forum hemsida, i vårt nyhetsbrev och övriga kommunikativa kanaler.

Framdragen el och wifi.

Lunch, kaffe och fika ingår.

Deltagandet för två personer till hela konferensen.

Pris för medlemmar: 4 900 SEK

Pris för icke-medlemmar: 6 900 SEK

Packbridge Research Forum arrangeras på Medicon Village i Lund den 7 maj.

Välkommen att skicka din anmälan till Olof Nyström via olof@packbridge.se.

Tel: +46 707 52 48 78
E-post: olof@packbridge.se