Det var fullsatt på läktarna på Media Evolution när fempack lanserades med en kick-off i december. Ett trettiotal hade samlats för att lyssna till tre inspirerande talare, diskutera och utbyta erfarenheter.

Under hösten har Packbridge lanserat ett nätverk som riktar sig mot professionella kvinnor som jobbar med förpackningar. Stöpt i samma Packbridgeanda som våra andra events är målet att öka kunskapsutbyte och att jobba mot en mer innovativ och hållbar utveckling inom branschen.

Denna pusselbit har varit en saknad del av Packbridges plattform som vi nu adresserar i syftet att ge professionella kvinnor en mötesplats och höja medvetenheten kring kvinnor i förpackningsindustrin samt att hjälpa våra medlemmar attrahera talanger utanför de traditionella rekryteringskällorna.

Bland talarna fann vi Yasemin Arhan Modéer, VD för Altitude Meetings som berättade om hur man skapar mötesplatser och communities som ligger till grund för framgångsrikt kunskapsutbyte och affärsmöjligheter.

Viktoria Holmberg från Kartongbolaget berättade om skapandet av meningsfulla mötesplatser där vi alla kommer från olika bakgrunder men tjänar samma syfte vilket skapar energi, teamkänsla och mening. Resultatet blir att vi växer snabbare tillsammans.

Från Arta Plast kom Nadja Dahlgren och berättade hur nära relationer i ett ”cross industry” nätverk underlättar och förbättrar framgång för ett projekt.

Nästa fempack arrangeras den 8:e mars och då kommer Annika Olsson, Lunds Universitet presentera sin senaste bok. Varmt välkommen att lyssna till Annika och andra inspirerande talare.