För två år sedan bestämde vi oss för att skapa en nätbaserad mötesplats som ökar samverkan och stimulerar innovation inom livsmedels- och förpackningsbranscherna. Ett år senare lanserade vi en digital öppen innovationsmiljö. Nu delar vi med oss av några av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av OpenUp.

Under utvecklingen av OpenUp har vi samlat på oss en hel del erfarenheter om vad som krävs för att en digital plattform ska fungera optimalt som en öppen innovationsmiljö. Våra erfarenheter kan vara till nytta dels i utvecklingen av nya innovationsplattformar men också för att du som användare ska kunna välja en innovationsmiljö som passar dig.

1. Aktivt värdskap
Att plattformen drivs av personer som har ett aktivt intresse av att utveckla branscherna ser vi som en stor fördel. Att frågor som drivs online kan kopplas ihop med aktiviteter offline skapar en ny dimension av nätverk och säkerställer en viss kompentensgrad.

2. Tydlig nisch
En annan viktig egenskap är att innovationsmiljön är tydligt inriktad mot en bransch eller ett ämnesområde. Det gör att de som är aktiva på plattformen har en uppfattning om vilken typ av frågeställningar och diskussioner som är relevanta för plattformen och dess samlade kompetens.

3. Olika grader av öppenhet
Det är viktigt att det finns en möjlighet att både rikta och köra helt öppna utmaningar. Vissa frågeställningar passar den stora målgruppen medan andra lämpar sig bättre att rikta till en mindre utvald målgrupp, till exempel till specifika specialistkompetenser eller intressegrupper. Plattformen ska gärna erbjuda flera olika möjligheter så att användarna beroende på problemets komplexitet, sekretess och var i processen man är, kan välja nivå av öppenhet under processens gång.

4. Tydliga incitament
Anledningarna till varför användarna ska vilja bidra med idéer och erbjuda sin kompetens måste vara tydliga. Oavsett om det är pengar, fördjupat samarbete, nya kontakter eller någon form av erkännande är det viktigt att det finns ett system och en kultur som gynnar idélämnare lika mycket som det gynnar de som driver utmaningar och samlar in idéer.

5. Användarvänlighet
Sist men inte minst är det viktigt att plattformen är enkel att använda och att det finns instruktioner så att ovana användare kan få hjälp i den öppna innovationsprocessen, samt enkel tillgång till personlig kontakt.