”Vi transporterar inte produkter, vi flyttar förpackningar med en produkt i”. Det var ett tänkvärt konstaterande från Mats Johnsson, professor från Campus Helsingborg, på Packbridge efter 3 den 16 december. Temat var förpackningar i logistikkedjan och närmare sjuttio personer fanns på plats hos eftermiddagens värd, ÅF i Malmö. I meningen efter konstaterade Mats Johnsson att förpackningen därmed är ett mycket viktigt gränssnitt mellan produkt och leveranskedja.

Programmet inleddes annars med Anna Hall från ÅF som bland annat pekade på hur snabbt vårt samhälle och vår omgivning förändras och att det så klart även gäller logistiken. Det finns en rad utmaningar att ta hand om, till exempel EU målen för 2020 och den cirkulära ekonomin.

”Den cirkulära ekonomin påverkar helt klart förpackningsbranschen med tanke på kraven på återvinning. Det är för övrigt rätt tänkt att vi måste sträva mot att inte slänga något, att vi bara köper det vi använder, inte för att vi vill ha något. Vi måste sträva efter en värld utan avfall”, sade Anna Hall.

Hon jämförde också förpackningar och logistik med en myrstack. Det handlar om samarbete. Myrorna bygger sina stackar tillsammans och är envisa, det går inte att jobba själv.

Fredrik Nilsson, en annan professor från LTH behandlade förpackningsdesignstrategier för utvecklande av hållbara leveranskedjor. Han konstaterade att det finns mycket man kan åstadkomma med förpackningar och visade vad studenterna på universitetet funnit i sina arbeten.

– Något som jag menar är fundamentalt att förstå är begreppen behov och lösningar. Det är mycket fokus på lösningar, inte så mycket på vilka behov som finns. Behoven har mycket längre livslängd än de enskilda lösningarna.

– Det är viktigt att integrera produkten och förpackningen i processen.

Fredrik Nilsson visade ett antal exempel på vad man kan uppnå med kreativt tänkande, när det kommer till förpackningar och logistik. Han är också gästprofessor på Stellenbosch universitetet i Sydafrika och där har man sett på varför man av tradition packar tolv flaskor vin i en låda. När man började packa tio i stället kunde man bygga nya mönster på pallen och fick plats med fyrtiosex lådor i stället för fyrtio. Dessutom blev det lättare för butikspersonalen att hantera lådorna och de passade bättre på butikshyllan.

Lennart Hjält från SCA Hygien berättade om hur företaget resonerar runt förpackningar och logistik.

– Logistiken har verkligen genomgått förändringar sedan jag började studera på universitet i början av åttiotalet. Då hette det för övrigt materialadministration.

– Den klart största förändringen är den gigantiska ökningen i informationsutbyte i logistikkedjan. Idag ligger mycket av vårt fokus på hur vi ska ta vår digitala verksamhet framåt.

Att det digitala blir allt viktigare förstår man av en bild Lennart Hjält visade, som illustrerade utvecklingen av försäljning av blöjor i Sydkorea, under perioden 2004 till 2014. Då var det femton procent som såldes via nätet, nu är det åttiofem.

-Sätten att sälja och distribuera förändras i snabb takt och om vi tidigare bara tittat på pallstorlekar och förpackningar som passar på dessa pallar så måste vi tänka om nu och det är inte alltid lätt. Som företag sitter man ofta fast i ett tänk och det kan vara svårt att komma ifrån ”bruna lådor” tänket.

Åter till Mats Johnsson, som pekade på vikten av att inse hur lång och omfattande en leveranskedja är och att det krävs mycket samarbete av alla aktörer i den för att få till en förändring. Dessutom krävs det nya affärsmodeller, så att alla kan vara med och dela förtjänster och kostnader.

Han pekade också på att logistikkostnaden är cirka tolv procent av en varas pris i handeln. Alltså finns det mycket värde att spara, till exempel med smarta Retail Ready förpackningar.

Över 60 personer hade anmält sig till denna eftermiddag, där ÅF stod för värdskapet. Att minglet efter höll på länge inpå kvällen var ett säkert tecken på att miljö och umgänge uppskattades av deltagarna.

Hela eftermiddagens program finns på Packbridge TV som du hittar på Packbridge.se. För att kunna se det krävs att ditt företag är medlem och att du har inloggningsuppgifterna.