European Institute of Innovation and Technology (EIT) är ett organ i Europeiska unionen som inrättades 2008, för att ”lösa Europas innovationsgap” och är EU:s flaggskeppsinstitut för innovation och forskning som ska utgöra drivkraft för tillväxt, konkurrenskraft och social välfärd. Inom ramarna för EIT byggs Knowledge & Innovation Communitys (KIC:s). Snart är det dags för en Food4Future KIC.

Foodbest är ett europeiskt konsortium, med uppgiften att stimulera innovation och entreprenörskap inom livsmedel i Europa och skapa affärsplanen för en ansökan om medel till denna KIC. En av 6 noder i detta konsortium är Foodbest DK/SE. Här har Packbridge en styrelseplats.

I förra veckan deltog Packbridge i ett Foodbest Industry Forum i Bryssel, där ett strategiskt utkast granskades och diskuterades med ett 40-tal nyckelpersoner på plats från Europeisk industri och akademi.

Under 2015 kommer affärsplanen att utformas. Under 2016 kommer EU:s utlysning. Då gäller det att ha spets på planen. 50 miljoner euro/år, under 15 år, ligger i potten.

Livsmedelsområdet är Europas största näring, med 286 000 företag och 4,2 miljoner anställda. Omsättningen är över 1000 miljarder euro. Investeringen i R&D är blygsamma 0,27 %. Här blir EU:s satsning mycket välkommen.

När innehållet är viktigt är förpackningen viktig!