Ett nytt år har nyligen påbörjats och det finns anledning att fråga sig hur 2015 kommer att bli. Det är så klart ingen lätt fråga med tanke på den turbulens som råder i världen med svaga valutor, oljepriser som faller, krigshärdar, terrorism och värderfenomen, för att nu bara nämna något. Det finns många problem att ta ställning till, men som Packbridge vd Per-Stefan Gersbro sa inledningsvis vid det frukostmöte som arrangerades den 22 januari, i utmaningar finns det möjligheter.

Frukostmötet hade som huvudtema att försöka reda ut om år 2015 blir ett lyckligt år, och kanske kan man säga att den frågan inte fick något klart svar, men klart blev i vilket fall att det finns mycket att ta tag i för förpackningsindustrin, och därmed också många möjligheter.

Närmare 50 personer hade samlats under värdskap av Invest in Skåne på Region Skånes huvudkontor på Dockplatsen i Malmö och fick inledningsvis höra Daniel Salzer, Amore Brand Identity ställa sig frågan om det kommer att bli ett Triumph or Turmoil, det vill säga framgång eller kaos.

Daniel menade att den oro som finns i världen kanske kan komma att fungera som en visp som vänder allt upp och ner och skapar nya idéer och kanske kan oron fungera som en katalysator.

Han pekade på två viktiga frågor som varumärkesägare och förpackningstillverkare måste ha koll på för att nå framgång – nämligen ”Vem är jag” och ”var tillhör jag”. Har man koll på dessa är det nyckeln till framgång.

Det finns enligt Daniel Salzer sex trender som leder till framgång. En av dem är trenden mot att göra det enklare. Ju fler val vi har som konsument, desto olyckligare blir vi, konstaterade han. Ett råd är att ta bort valmöjligheter. Att till exempel bara fokusera på ekologiska produkter är ett sätt att förenkla livet, man har inte så många val inom detta segment.

De övriga punkterna kan du tal del av på Packbridge TV om du är medlem. Där finns för övrigt samtliga talares presentationer.

Från Malmöbaserade Ambalaj, ett blogg- och konsultföretag inom livsmedelsförpackningar, kom grundaren och ägaren, Kristina de Verdier. Hon hade analyserat livsmedelsförpackningsvärlden och satt samman fem viktiga designtrender. Även hon pekade på behovet av att förenkla för konsumenten men samtidigt finns det en svårighet för förpackningsdesigners i och med att man nu måste kommunicera med konsumenterna via så olika kanaler, inte minst då via Internet.

En annan trend är ”Experiaction”, det vill säga lösningar som ger konsumentupplevelser genom hela produktens livslängd. Det gäller att koppla samman förpackning och produkt med våra känslor, även om det handlar om livsmedelsförpackningar.

Bland de övriga punkterna fanns dessutom Boldsome, det vill säga att man måste våga utmana det existerande. Viktigt är samtidigt att inte ändra bara för ändrandets skull.

Från Accenture Strategy komOskar Ebbinghaus och talade om konsumenttrender och vilken påverkan de har på förpackningar när det gäller krav och affärslogik. Oskar har de senaste drygt tjugo åren jobbat med managementkonsultverksamhet främst inom handeln. Han inledde med att beskriva vad digitalt egentligen betyder i dessa sammanhang och slog fast att det är verktyg som gör det möjligt för oss som konsumenter att snabbare få tillgång till information. I dag är cirka 10 procent av den totala handeln digital (och andelen växer snabbt), cirka 50 procent av alla transaktioner är digitala och 100 procent av alla konsumentupplevelser har på något sätt en digital anknytning.

Det digitala leder till nya shoppingmönster, trots att vi är samma konsumenter som köper samma produkter. Vi kan handla på nätet och få det levererat hem, vi kan stå i butiken och kolla via vår smartphone vilka kommentarer en viss vara fått eller vi kan beställa från en butikskedja och sedan hämta våra färdigpackade varor, ibland utan att behöva kliva ur bilen.

Oskar konstaterar att vi som konsumenter är mycket mer illojala än tidigare och att det kräver mycket mer av en varumärkesägare för att behålla kunden. Unga människor vill dessutom helst inte gå till affären, till skillnad från den äldre generationen.

Intressant är också att de mer avancerade digitala tjänsterna ökar och därmed kopplingarna till dem. Volvos konceptbil är ett exempel. När du beställer online får du varorna levererade till ditt bagageutrymme som dessutom är kylt. Det här ändrar shoppingmönstret totalt.

Oskar Ebbinghaus konstaterade att förpackningsindustrin nu möts av nya krav och annorlunda tänkande. Utvecklingen går så mycket snabbare för att allt sprids globalt dessa dagar, och det blixtsnabbt.

Fjärde person på scenen var vår egen Felix Helander som gav en uppsummering av resultaten i Packbridge årliga rapport om svensk förpackningsindustri som presenterades i december förra året.

I vanlig ordning avslutades mötet med en paneldebatt med frågor både från de närvarande åhörarna och via SMS från alla som var med via livestreamen.