Hur kommer det sig att Sverige med 0,15 procent av världens befolkning är ett av världens mest innovativa länder med forskning som utmärker sig långt över vår befolkningsmängd, Nobelpriset som är en institution för hela världens forskare och dessutom låg korruption? Svaret är självklart mångfacetterat och komplext och det finns inte ett bra svar, men just tillit och förtroende är faktorer som jag vill fokusera på och hur det kan ha betydelse för förpackningsbranschens framtid.

I veckan som gick var jag i Japan på Tokyo Pack där jag fick chansen att träffa och komma nära ett stort antal japanska förpackningsföretag, Sveriges ambassadör, entreprenörer och våra egna representanter och medlemmar m.fl. för en djupare förståelse av vår och Sveriges relationer med Japan. Det var tydligt hur viktigt det är med goda relationer men också vikten av förtroende. Då menar jag inte för oss som kluster utan jag menar mer det svenska varumärket och det faktum att Sverige och Japan har haft goda affärsrelationer under en lång tid och att vi har en stor portion goodwill in på förhandlingsbordet.

tokyoxVi har en grundläggande konkurrensfördel i att vi har både förtroende för varandra som människor, privat och i våra affärsrelationer.  Att människor dyker upp när man avtalat ett möte är en självklarhet, för oss. Men på många platser och för många mäniskor är det inte så, men har man dessutom varumärket Sverige i ryggen är risken att bli ståendes utan möte ganska liten då de flesta vill träffa oss. De vill ha lite av det som gör oss till attraktiva, framgångsrika och innovativa. Problemet är att vi knappt känner till det själva, vi har svårt att sätta fingret på det. Det är helt enkelt svårt att tro att något som för oss är självklarheter, som att dyka upp på utsatt tid, förbereda sig inför ett möte, hålla vad man lovar och lösa våra oegentligheter i en neutral rättegång kan ligga till grund för vårt varumärke och förtroende, men det verkar vara så.

Så varför denna utläggning kring förtroende och tillit? Jo, anledningen till att vi, Packbridge finns till som klusternätverk bygger just på tillit, att vi kan mötas och dela tankar, kunskap och idéer över gränser. Det faktum att vi kan ta med flera medlemsföretag till Japan för att fortsätta bygga relationer gemensamt utan att detta skapar en förtroendekris eller att människor inte dyker upp där de ska eller inte klarar av att fullfölja kontrakt som gjorts. Packbridge bygger på de element som gjort Sverige till ett av världens mest innovativa länder, det vill säga samarbete över gränser och delade erfarenheter som hjälper andra att inte göra samma misstag och därmed ger en snabbare process. Med en inställning att dela med sig av kunskap och ”best practice” så blir vi alla snabbare tillsammans.