Livsmedel – mobil teknologi – förpackningar

Är du livsmedelsaktören som vill testa något nytt, kanske en ny app eller ett micro- chip integrerat i dina förpackningar?

Är du app-utvecklare eller teknikutvecklare inom mobil teknologi som är intresserad av livsmedelsbranschen och kan bidra till ett hållbarare samhälle? eller

En förpackningsaktör som vill skapa mervärde för dina kunder med hjälp av ny teknologi men saknar kompetensen? 

Tror du, som vi, att vi gemensamt, över branschgränserna, bättre kan lösa utmaningar såsom matsvinnsproblematiken? – anmäl dig i så fall till denna workshop.

Resursutnyttjandet i dagens livsmedelsförsörjningskedjor är långt ifrån optimal och har stor potential för förbättringar. I Sverige och delar av Europa, kastas mer än en tredjedel av all producerad och importerad mat. En central anledning till detta är den statiska hållbarhetmärkning som både konsumenter och aktörer i livsmedelskedjan utgår från när de tar emot eller avvisa en produkt.

Om vi samarbetar mellan branscher kan vi förändra framtidens livsmedelskedjor. Vi alla har olika kompetens och genom att arbeta tillsammans och använda den kunskap som vi har, kan vi skapa lösningar och produkter som kan förändra framtiden.

För denna workshop vill vi samla våra tre branscher och diskutera hur vi tror att detta kan göras. Du kommer att vara en del av en fokusgrupp som diskuterar hur man ska gå vidare, och du kommer träffa både små och stora aktörer från alla tre branscher.

För mer information och anmälan kontakta Felix Helander på felix@packbridge.se.