I början av juni samlade Packbridge North femton personer i samband med ett miniseminarium om förpackningar för småskaliga producenter. Det blev en mycket lyckad samling där diskussionerna blev många och långa.

I början av juni samlade Packbridge North femton personer i samband med ett miniseminarium om förpackningar för småskaliga producenter. På plats på scenen fanns Bruno Fahlén från DS Smith, Peter Söderholm från Esonpac, Torvald Östenson från Umpac och Stefan Söderberg från Packbridge North.

“Det var mycket uppskattade inslag om etiketter, falskartong och wellpapp”, berättar Stefan Söderberg. “Besökarna fick svar på sina frågor och fick kontaktuppgifter för att kunna gå vidare i sin process när det gäller befintliga förpackningar och det man vill ha i framtiden”.

Ett exempel på vad som diskuterades var att företagen har kunder som kommer till regionen och smakar på lokalt producerade delikatesser som kunderna sedan vill kunna köpa någon helt annanstans i landet. Kunskapen om vilka möjligheter till kylemballage som finns visade sig vara bristfällig bland åhörarna. Nu vet de betydligt mer.

“Det var en mycket givande diskussion efter att programmet var klart och vi drog över nästa en timme innan vi tvingades bryta”.