En intressant nyhet som tydligt pekar ut trenden mot allt mer miljöanpassade förpackningar där biomaterialen får en dominerande roll. Den nya enliters Tetra Rex-förpackningen blev först ut på marknaden och är framtagen i samarbete med den brasilianska råvarutillverkaren Braskem.

Christina Chester är Product Director, Carton Gable Top och Anna Eriksson Program Manager TR & CGT och har båda varit direkt involverade i utvecklingen av den här förpackningslösningen. Tetra Rex är en förpackning som funnits länge, men nu tar den ett kliv in i framtiden i och med att samtliga ingående komponenter kommer från förnyelsebara råvaror.

”Miljöfrågorna är en av de strategiska punkterna hos oss på Tetra Pak och det är en fråga som prioriteras hos alla produktchefer. Vi ser hela tiden på hur vi kan utvecklas med hjälp av miljöaspekter”, berättar Christina Chester. ”Det vi kallar ”Environmental Excellence” är en av våra strategiska prioriteringar och något som driver på produktutvecklingen”.

”Tetra Rex har länge haft ett miljöfokus och det började med FSC-kartongen som produceras i Sunne. I början av 2014 lanserade vi en skruvförslutning av biobaserad HDPE och nästa steg blev en lösning helt baserad på förnyelsebara material och nu finns den alltså”.

Första kommersiella kund är Valio i Finland, som introducerade den på marknaden för en dryg vecka sedan.

Tetra Pak har under ett antal år haft ett nära samarbete med Braskem i utvecklingen av bioplastmaterial som uppfyller kravspecarna. Den så kallade gröna polyetenen skiljer sig inte egenskapsmässigt från fossilbaserad polyeten men råvaran, etanolen, utvinns ur sockerrör.

Tetra Rex är avsedd för kylda produkter. När det kommer till de aseptiska förpackningslösningarna är utmaningarna lite större eftersom man där alltid har aluminium som barriärmaterial, men ingenting är omöjligt, enligt Anna Eriksson som är Program Manager TR & CGT och har båda varit direkt involverade i utvecklingen av den här förpackningslösningen.

Ett längre reportage om nya Tetra Rex finns att läsa i tidningen nord emballage, nummer 8 – 2014.