När Business Sweden arrangerade ett svenskt deltagande på årets Tokyo Pack var Packbridge en del av arrangemanget. Vi fanns på plats och det blev en intressant och givande vecka. Bland annat ledde det till att Packbridge kan komma att bli en central partner till mässan 2018.

Tokyo Pack 2016 är Asiens största förpackningsmässa och att vi som är ett kluster inom förpackningsbranschen får en så hög profil på mässan är en styrka för våra medlemmar och det ger intressanta möjligheter att bygga relationer på den asiatiska markanden. Det arrangerades också ett svenskt seminarium över en dag som lockade över 80 besökare där Packbridge gav en presentation tillsammans med andra representanter från Sverige.

Vi kommer fortsätta att fördjupa vårt internationella samarbete och skapa fler möjligheter för våra medlemmar inom flera intressanta områden. Nästa internationella besök sker genom projektet AdPack där vi i samband med Top Packaging Summit by Packbridge bjudit in fyra kluster att i tillägg till konferensen besöka ESS, MAX IV, ett par förpackningsföretag samt andra kluster.