Sydkorea och Japan ser stora fördelar med Packbridge

Packbridge har sedan länge starkt etablerade kontakter med organisationer och företag i Japan, Kina och Sydkorea. Vi har flera MoU undertecknade och har deltagit ett flertal gånger på mässor i konferenser i länderna. Delegationer från dem har också varit hos oss, nu senast i maj då vi hade glädjen att ta emot två, en från Japan och en från Sydkorea.

Den japanska delegationen bestod av ett drygt 20-tal företag under ledning av Japan Packaging Institute. De är mycket intresserade av ett innovationsutbyte och fick möjlighet att besöka Beneli, GAIA Biomaterials och Smurfit Kappa. De gav också presentationer om det senaste från Japan.

För närvarande för vi diskussioner om en resa till Japan i samband med Tokyo Pack hösten 2018. Packbridge och Business Sweden står för arrangemanget. Är du intresserad av att delta på något sätt är det bara att kontakta oss.

I Sydkorea finns Foodpolis, ett nyligen färdigställt, gigantiskt industriellt område för utveckling av livsmedel och till viss del även av förpackningar. En delegation från dem fanns på plats i samband med Packbridge Research Forum och uttryckte önskemål att bygga en länk kring innovation och utveckling i norra Europa via Packbridge. Har du tankar och synpunkter på detta kan du också höra av dig till oss.

Förnyad styrelse för Packbridge

Bild: Packbridge styrelse. Per Lundeen kunde inte närvara vid årsmötet.

 

I samband med årsmötet den 19 april förnyades delar av Packbridge styrelse. Packbridge har en förhållandevis stor styrelse som fram tills årsmötet bestått av nio personer, nu är den bantad till åtta.

Följande fyra personer tackar vi för väl utfört arbete när de nu lämnat styrelsen: Lennart R. Svensson, Region Skåne, Mikael Dahl, Nordvalls, Robert Östman, som precis lämnat Beneli och nu är ny vd på Grafokett samt Helene Hartman från Tetra Pak.

Nya in i styrelsen är David Lindén, Region Skåne, Camilla Hägglund, Tetra Pak samt Therese Lindsley,  AT Nordic Property Group AB.

Kvar är Per Nyström, ÅR Packaging som ordförande; Per Lundeen, Strand Packaging; Annika Olsson, LTH; Ola Hugosson, Polykemi och Anders Källman, Multivac.

Tre röster om fempack nätverket

Hallå där Helena Lindh, Environment Executive på Tetra Pak Nordics och Viveka Lahger, teknisk säljare på UPM Raflactac, vad tycker ni om fempack så här långt?

Helena och Viveka sitter med i styrgruppen för fempack.

”Det är positivt att fempack är ett initiativ uppkommet efter önskemål bland Packbridge medlemmar. Packbridge har lyssnat och agerat utifrån ett behov. Det har så har varit mycket positiva möten inom fempack”, säger Viveka Lahger.

”Det finns ett stort behov av att diskutera och jag tror det är viktigt att vi kan fånga upp personer som kanske inte ens har börjat en universitetsutbildning och få dem att inse att förpackningar är intressant. I framtiden hoppas jag också på ändå bättre kunskapsdelande mellan företagen som är med.”

”Det är ju många som har kommit till mötena och det tyder på att det funnits ett behov av den här mötesplatsen och av de ämnen som vi tagit upp hittills”, säger Helena Lindh.

”Kunskapen är väldigt viktig. Samtidigt tror jag det är viktigt att man kan samlas i några projekt och göra något konkret”.

 

Hallå där Anna Palminger, Sustainability Manager på Ecolean, vad tycker du om fempack?

“Det är jättebra att Packbridge har startat fempack. Det är väldigt inspirerande att träffa andra kvinnor i branschen samtidigt som man får lära känna nya företag. fempack har så här långt varit mycket givande.”

“I dag har vi pratat återvinning främst ur ett Sverigeperspektiv och fått info om hur insamlingssystem och lagar och krav ser ut”.

“Inför framtiden vore det kanske bra om fempack hittar något eller några områden att fokusera på och att ha något projekt kopplat till det.  Till dessa kan man bilda arbetsgrupper. Då kan också knytas ihop med olika företag på ett tydligt sätt.”

Packbridge fördjupar samarbetet med Chalmers

Packbridge har som enda kluster i Sverige i dag ekonomisk support från två regioner, Region Skåne och Västra Götalands Region. Västra Götaland har med intresse sett på Packbridges utveckling och har beslutat att ge ekonomiskt stöd under ett pilotår. Som ett led i detta förtroende fördjupar vi nu samarbetet med företag, institut och akademi i regionen och genomför bland annat fyra event i Göteborg under året.

Chalmers är ett exempel på fördjupad kontakt. Vi har i drygt tre år varit delaktiga i ett projekt som heter SmartFoam där syftet är att ersätta fossilbaserade cellplaster med hemicellulosabaserade. Det är ett projekt med en total budget på trettio miljoner kronor över fem år. I detta projekt är även Annette Larsson på Chalmers med och hon har därmed etablerat en kontakt med oss som nu kommer att fördjupas.

Anette Larsson är biträdande professor i farmaceutisk teknologi vilket så klart inte ger en glasklar koppling till förpackningar och förpackningsmaterial, men den industriella erfarenheten efter sju år på Astra Zenecas R&D i Mölndal har bland annat legat till grund till att hon kommit in i projekt som SmartFoam och hon är nu vårt gränssnitt in på Chalmers.

Chalmers är ett av två universitet i Sverige som fått statliga pengar för materialforskningspengar. Det handlade i första steget om cirka femtio miljoner kronor per år under en femårsperiod och nyligen har man fått en förlängning av detta. Det andra universitetet som fått pengar för detta är Linköpings universitet.

”Det pågår ganska mycket forskning på Chalmers med slutmålet att hitta nya koncept för förpackningsmaterial. Jag leder till exempel  SuMo Biomaterials, ett Vinn Excellence Centre projekt med en budget på 21 miljoner kronor över tio år som ser på utvecklingen av supermolekylära biomaterialstrukturer. Syftet är att utreda vilka parametrar som styr ett materials permeabilitet och därmed skapa förpackningsmaterial som är effektivare när det gäller livslängden på livsmedel.

”Företag som Stora Enso och Tetra Pak är med i projekt runt förpackningsmaterial så där når vi en del av värdekedjan, men via Packbridge kan vi nå ut mycket bredare. Jag tycker att det oerhört intressant att jobba i gränslandet mellan akademi och industri”.

”Via Packbridge får vi nya möjligheter att föra ut idéer, teknik och koncept, något vi inte alltid är så bra på. Vi har mycket att berätta om, inte minst när det gäller cellulosabaserad forskning. Det är viktigt att vi har den här forskningen med tanke på att skogen dominerar i Sverige och att det finns en så klar koppling till förpackningar”.

”Det är positivt att Packbridge nu ökar sin aktivitet även i västra Götaland och jag ser möjligheter att i framtiden skapa intressanta event där vi kan vara med och knyta närmare kontakter med industrin”.

Nya medlemmar – PROREG Control & Gram Malmö

När alla ägg pickats och haren hittat tillbaka i sin håla efter påsken har vi nöjet att välkomna två nya medlemmar till Packbridges nätverk. De senaste i raden är PROREG Control och Gram Malmö.

Med bas i Huddinge söder om Stockholm marknadsför och säljer PROREG Control instrument, främst för livsmedels- och läkemedelsindustrin men även för kärnkraftverk.
De representerar välkända leverantörer, däribland PBI Dansensor, Ebro, Novasina Industrial Scientific / Oldham, Mocon, Lippke med mera. Förutom ett säljteam med hög teknisk kompetens har de också en egen serviceavdelning som utför nödvändig installation, kalibrering och service av instrument, såväl på egen serviceenhet som hos kunden.

Gram Malmö är en ny typ av mataffär med bas i Malmö Saluhall. Här hittar du inga förpackningar, bara kvalitativa produkter från lokala bondgårdar och tillverkare, såväl som kryddor från hela världen. Kunden är välkommen att fylla sina egna behållare (burkar, lådor, påsar etc.) från de olika behållarna, eller använda Grams papperspåsar. Du kan köpa så lite eller så mycket som du behöver eftersom allt säljs i lösvikt.

 

Vi hälsar PROREG Control och Gram Malmö varmt välkomna!

Nytt på Packbridge Research Forum – Förpackningssystem för minskat matsvinn

Att vi slänger alldeles för mycket mat är ett välkänt faktum. Att förpackningen kan hjälpa till att minska på svinnet är också ett faktum. En av Sveriges verkliga experter på frågor kring matsvinn och förpackningar är Helén WilliamsKarlstad Universitet. Hon kommer till Packbridge Research Forum för att presentera de senaste rönen i forskningen. Innan dess kommer hon även att tala på den internationella Save Food konferensen på interpack 2017.

Vad är det du kommer att fokusera på den 23 maj?

”När konsumenter tänker på förpackningar och miljöpåverkan så hamnar materialet, dess vikt och återvinning i fokus. Jag ska berätta om vad som händer när vi inkluderar matsvinnet i betraktelsen av förpackningar och miljöpåverkan. Utifrån insikter om varför konsumenter slänger mat så har vi undersökt hur förpackningar kan bidra till att minska mängden slänga livsmedel.”

”Förutom det uppenbara i att förpackningen skyddar innehållet så påverkar den också konsumenternas beteende genom ett antal förpackningsattribut som till exempel att vara lätt att tömma, återförsluta och genom att kommunicera”.

”Vi har i våra studier räknat på balansen i miljöpåverkan mellan reducerat matsvinn och mer material för olika förpackningsinnovationer”.

Och vad är det allra senaste i din forskning?

”Det är ett innovationsprojekt som handlar om nya förpackningssystem för minskat matsvinn för plocksallad, tacosås och risgrynsgröt. Dessutom kommer jag att försöka hinna berätta om samarbetet inom Packaging Saves Food Research Group.”

Nytt på Packbridge Research Forum – Bioplast ger laminatfilm som kan materialåtervinnas

Internationell talare på årets Packbridge Research Forum (PRF) är Dr.-Ing. Peter Muranyi, Business Development Manager Food på anrika Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Fraunhofer och Packbridge har nära kontakt och från tyskt håll ser man med intresse på PRF.

Vad pågår för närvarande på er avdelning på Fraunhofer?

“Att förpackningar är en mycket viktig del i ett livsmedels värdekedja är ingen nyhet. Många av dem är tillverkade av fossilbaserad plast, något som den breda allmänheten tyvärr ofta associerar till negativ miljöpåverkan. Bioplaster diskuteras i dessa sammanhang, men så här långt handlar det oftast om monomaterial som inte klarar kraven som livsmedlen har.”

“Vi jobbar med att hitta lösningar med biomaterial och försöker utveckla produktspecifika förpackningslösningar via olika modeller. För närvarande ser vi modifierade biopolymerer med utgångspunkt från stärkelse och veteproteiner, där vi vill nå jämförbara syrebarriärer med fossila material.”

Hur långt har ni kommit i detta arbete?

“Vi har precis tagit fram ett veteproteinbaserat material som vi testat som beläggning på film och det laminat vi skapat kan användas till en rad olika förpackningslösningar. Intressant är att detta barriärmaterial kan avlägsnas med enzymbaserade rengöringsmedel vilket gör att förpackningen kan materialåtervinnas.”

“Vi har via en sidoprodukt i livsmedelsindustrin skapat en intressant möjlighet för förpackningsindustrin, och det tänker jag berätta mer om den 23 maj”.

Pressrelease – Många start-ups tar upp kampen på The Packbridge Challenge

Den 30 april är sista dagen att anmäla sig till The Packbridge Challenge, tävlingen för start-up företag och entreprenörer med en potentiell framtid i förpackningsbranschen. På plats för att presentera sin verksamhet eller sina idéer kommer ett femtontal företag att finnas.

– “Vi är mycket nöjda med det antalet, säger Johan Mårtensson, vd för Packbridge. The Packbridge Challenge är en nysatsning från vår sida och när vi för ett antal månader sedan kontaktade över etthundra inkubatorer i Sverige, det vill säga alla, var responsen minst sagt låg, det verkade inte finnas företag eller entreprenörer som var intresserade av förpackningsindustrin.”

– “Vi gav dock inte upp och nu har ett femtontal företag anmält sig och tävlar om prissumman på 50 000 svenska kronor. Intressant är att en tredjedel av dem är internationella”.

Den 17 maj arrangeras The Packbridge Startup Day. Då samlas samtliga företag och juryn, plus industrin, på Palladium i Malmö, där deltagarna får pitcha för juryn. Därefter utses sju bidrag som går till den avgörande finalen på den internationella konferensen Top Packaging Summit by Packbridge den 19 och 20 september på Europaporten i Malmö.

– “Vi hoppas att många olika aktörer finns på plats den 17 maj, eller rättare sagt, vi räknar med det. Förpackningsindustrin ska så klart vara på plats och se vilka möjligheter som finns, det är en av grundtankarna med The Packbridge Challenge. Vi vill koppla ihop industrin med den externa innovationen.”

– “Samtidigt får industrin en möjlighet att föra en dialog med ett stort antal entreprenörer och bygga nätverk”.

Förutom pitcharna från deltagarna i tävlingen kommer Björn Almér från Barista att prata om möjligheterna med crowdfunding och Emelie Andersson från Museum of Failures som öppnar i Helsingborg inom kort, att berätta om lanseringar som definitivt gick fel.

I juryn sitter representanter från Region Skåne, Lunds universitet, Lantmännen, Marks&Spencer, Beneli, Flextrus, Scanfill och ÅR Carton.

Mer information finns på startup.packbridge.se eller https://thepackbridgechallenge.confetti.events/.

Packbridges Tony Spodnjak modererade SweFlex årsmöte

Den 29:e mars träffades ett sjuttiotal deltagare i Helsingborg för SweFlex årsmöte. I samband med årsmötet passade de även på att hålla ett eftermiddagsseminarium på temat “att välja och att välja rätt”. Packbridges Tony Spodnjak var på plats och hade ett särskilt hedersuppdrag i form av moderator för evenemanget.

Deltagarna fick lyssna till W&H Group, en utav de ledande tillverkarna av maskiner och styrsyster för konvertering och flexibla förpackningar. W&H berättade om sina senaste innovationer för att spara på material, färg samt korta inställningstiderna.

Plats på scen tog även Kodak som med ett starkt koncept för digitaltryck gav en inblick i utvecklingen av marknaden framöver.

Som en utav Skandinaviens ledande förpackningstryckare har Scandiflex både digital- och flexotryck i sin arsenal. Under sin tid på scenen berättade de om valet och kvalet mellan de olika teknikerna, något som inte alltid ter sig självklart.

Broby Grafiska presenterade hur de följer marknaden noga för att anpassa sina utbildningarna efter branschens behov.

Nytt på Packbridge Research Forum – Forskning ledde till bok som hjälper designers utveckla hållbara förpackningar

Annika Olsson på LTH, du och Daniel Hellström har varit verksamma i ett forskningsprogram inom utlysningen ”Hållbar Butik” samtidigt som ni har lång forskningsbakgrund inom området förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola. Det har nu resulterat i en bok som heter ”Managing Packaging Design For Sustainable Development” med tillägget ”A Compass for Strategic Directions”. Om jag har förstått det rätt är det denna forskning som boken som ni kommer att berätta om på Packbridge Research Forum?

”Ja det stämmer bra. Vi kommer att berätta om det och ge lite inspirationstankar kring boken”.

Kan du kortfattat berätta något om boken?

”Ja visst. Vi ser på förpackningens viktiga roll för bättre hållbarhet, säkerhet och kvalitet på våra produkter liksom vissa vanliga myter kring förpackningar. I boken presenteras också en kompass med sex strategiska inriktningar som förpackningsdesigners och andra aktörer som jobbar med förpackningar kan använda för att utvärdera hur förpackningar kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi visar dessa inriktningar med 18 illustrativa fall som kan användas som exempel och inspiration.