E-handel och japansk förpackningsindustri i två nya rapporter från Packbridge

I början av september arrangerade vi ett seminarium på temat e-handel och förpackningar, något vi har berättat om tidigare. Där lades också grunden till en rapport på samma tema som vi nu har klar. Den ser på situationen dag och i framtiden och refererar också till vad som hände på seminariet i Helsingborg.

Packbridge deltog på Tokyo Pack i oktober där svensk förpackningsindustri fick en möjlighet att presentera sig för den jättelika marknaden i Asien via ett seminarium. Johan Mårtensson och Felix Helander har just lagt sista handen vid en rapport från mässan och den japanska marknaden.

De här rapporterna är bara tillgängliga för våra medlemsföretag.

Kontakta Felix Helander för mer information.