Enighet på Packbridge efter 3 – Komplexiteten gör det svårt att hitta smarta öppningslösningar på förpackningar

Det anrika Medborgarhuset i Eslöv öppnade dörrarna för runt sjuttiofem åhörare när öppningsbarhet var temat på Packbridge efter 3 den 26 februari. Fyra talare gav fakta kring problematiken med att komma in i förpackningar. Det finns inga enkla lösningar.

Att det till och från kan vara svårt att komma åt innehållet i förpackningar är ett välkänt faktum. Ända sedan självbetjäningsbutikerna gjorde debut för ett sjuttiotal år sedan och den moderna konsumentförpackningen såg dagens ljus, har öppningsbarheten varit ett diskussionsämne. Det är en komplex fråga med tanke på den variation av förpackningar och förpackningsmaterial som finns på marknaden, men tankar och lösningar finns, problemet är främst att förpackningar är ett så komplext område att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en lösning som fungerar i stort sett på alla.

På plats på scenen i Medborgarhuset fanns Helle Antvorskov från Dansk Teknologisk Institut, Gina Lorenzini från Lund universitet, Lars Vestergaard från Scandiflex Pac och Tomas Berns från Ergolab.

4.helle antvorskov tekn inst danmark

Helle Antvorskov, Dansk Teknologisk Institut

Helle Antvorskov, som tycker ämnet är så intressant att hon fanns på plats på sin födelsedag, pekade på den komplexa situationen där förpackningarna hela tiden måste anpassas till de specifika behoven samtidigt som de ska vara användarvänliga och fungera i den miljön de är avsedda för. Många varumärkesägare tror att de har en bra förpackningslösning eftersom konsumenterna inte klagar, men undersökningar i Danmark visar att de inte bryr sig om detta extra jobb, i stället köper man en liknande produkt från en konkurrent. Med andra ord är det allvarligt att tro att ingen reaktion är lika med att konsumenterna är nöjda.

2008 gjordes en annan undersökning i Danmark som bland annat visade att 55 procent av alla som har någon form av funktionsnedsatthet i armar och händer har problem med förpackningar varje vecka. Motsvarande siffra för de utan funktionsnedsättning var tjugo procent.

Helle Antvorskov gav exempel på lösningar och avslutade med att understryka hur viktig det är att man har koll på att man har en lösning som fungerar. Hon rekommenderade också websidan www.userfriendlypackaging.com.

7. giana lorenzini lunds universitet

Giana Lorenzini, Lunds Universitet

Giana Lorenzini kommer från södra Brasilien men forskar nu på Lunds Universitet på temat äldre pesoner och läkemedelsförpackningar. Hon såg stora problem och avslutade med att säga att hon inte har någon lösning på dem idag, hennes forskning pågår, men pekade på att det är viktigt att äldre människor, förpackningsindustri och läkemedelstillverkare har en dialog.

Innan dess konstaterade hon att många äldre är frustrerade varje dag för att de inte kommer in i förpackningar och de känner sig dumma. Och det lär bli fler som känner sig dumma om inga bra lösningar dyker upp. I dag är 17 procent av jordens befolkning över 65 år, år 2030 är siffran 23 procent och år 2060 kommer den att vara 30 procent. Vi blir allt mer beroende av piller, i USA äter 44 procent av männen över 65 år mer än fem piller om dagen, siffran för kvinnor är 57 procent. Med många piller är förväxlingar lätt och här måste förpackningarna hjälpa till.

Alltför lättöppnade läkemedelsförpackningar är inte heller bra med tanke på barnen. 165 amerikanska barn under 5 år hamnar på sjukhus varje dag med läkemedelsförgiftning.

Giana pekade på problem som för liten text, svåröppnade flaskor och blister, identifiering, öppningsbarhet första gången och även öppningsbarhet varje gång.

11.lasse om frpackningsfretagens arbete med ppningbarhet

Lasse Vestergaard, Scandiflex Pac

Lasse Vestergaard från Scandiflex Pac konstaterade att förpackningar ibland tyvärr måste vara svåröppnade för att ge rätt skydd för innehållet, förhindra snatteri eller fungera i logistiken.
Det finns lösningar på det mesta sa han, problemet är som vanligt kostnader. Alla vill ha smarta och lättöppnade förpackningar men få vill betala. Lösningarna kan vara till exempel perforering, rivtejp, break open eller peeling. I de flesta fall kräver detta nya inställningar av maskinerna och kostnaderna ökar.

Att ha en lättöppnad lösning är en USP, Unique Selling Point, men det måste i så fall framgå tydligt på förpackningen att den är lättöppnad.

Tomas Berns, Ergolab

Tomas Berns, Ergolab

För att få så många förpackningstillverkare och fyllare som möjligt att jobba på samma sätt så är det nu nya standarder på väg. Tomas Berns från ErgoLab berättade om dem. ISO 17480 med rubriken Packaging – Accesible Design – Easy Opening, började man diskutera redan år 2005 men för ett par år sedan tog Japan tag i den. De asiatiska länderna har en ändå äldre befolkning än i väst och behovet av lättöppnat är större. Nu är man framme vi avslutningen och den 20 april kommer en press release i ämnet, den 26 maj har man en workshop och sedan ska den standarden även presenteras i Almedalen i närvaro av Reumatikerförbundet, SIS, PRO och Sveriges Konsumenter.

Ytterligare en standard, ISO PWI 19809 är under utarbetande, den kommer att ta upp krav och rekommendationer gällande info och märkning kring öppningsbarhet.

Eva Norling Gersbro, Packbridge & Amanda Magnusson, OpenUp, presenterade pristagarna i Please Release Me utmaningen

Eva Norling Gersbro, Packbridge & Amanda Magnusson, OpenUp, presenterade pristagarna i Please Release Me utmaningen

Programmet avslutades som vanligt med en paneldebatt, följt av en lätt måltid som liksom lokalen var sponsrad av Eslövs Kommun, men innan dessa hanns även prisutdelningen i Packbridge Award med, denna gång var temat ”Please Release Me”. Se mer om det det i en separat text.

Vill du se hela Packbridge efter 3 finns den på PackbridgeTV. Det enda som krävs är att ditt företag är medlem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *